شما اینجا هستید: خانه » پزشکی » نقش فیزیک در پزشکی

نقش فیزیک در پزشکی

نقش فیزیک در پزشکی

پزشكان براى تشخیص بیمارى ها از انواع وسایل ساده مانند دماسنج و فشارسنج، گوشى طبى (استتوسكوپ) تا دستگاه هاى بسیار پیچیده مانند میكروسكوپ الكترونى، لیزر و هولوگراف كه همه براساس قانون هاى فیزیك طراحى و ساخته شده استفاده مى كنند. در این قسمت به ساختمان و طرز كار برخى از آنها مى پردازیم.
رادیوگرافى و رادیوسكوپى
رادیوگرافى عكسبردارى از بدن با پرتوهاى ایكس و رادیوسكوپى مشاهده مستقیم بدن با آن پرتوها است. در عكاسى معمولى از نورى كه از چیزها بازتابش مى شود و بر فیلم عكاسى اثر مى كند استفاده مى شوند در صورتى كه در رادیوگرافى پرتوهایى را كه از بدن مى گذرند به كار مى برند.
پرتوهاى ایكس را نخستین بار در سال ۱۸۹۵ میلادى، ویلهلم كنراد رنتیگن استاد فیزیك دانشگاه ورتسبورگ آلمان كشف كرد. این كشف بسیار شگفت انگیز بود و خبر آن با سرعت در روزنامه هاى جهان منتشر شد. جالب است كه رنتیگن بر روى پرتوهاى كاتدى كار مى كرد و به طور اتفاقى متوجه شد كه وقتى این پرتوها، كه همان الكترون هاى سریع هستند به مواد سخت و فلزات سنگین برخورد مى كنند پرتوهاى ناشناخته اى تولید مى شود او این پرتوها را پرتو ایكس به معنى مجهول نامید.
پرتوهاى ایكس قدرت نفوذ و عبور بسیار زیاد دارند. به آسانى از كاغذ، مقوا، چوب، گوشت و حتى فلزهاى سبك مانند آلومینیوم مى گذرند، لیكن فلزهاى سنگین مانند سرب مانع عبور آنها مى شود. اشعه ایكس از استخوان هاى بدن كه از مواد سنگین تشكیل شده اند عبور نمى كنند در صورتى كه از گوشت بدن به آسانى مى گذرند. همین خاصیت سبب شده كه آن را براى عكسبردارى از استخوان هاى بدن به كار برند و محل شكستگى استخوان ها را مشخص كنند. براى عكسبردارى از روده و معده هم از پرتوهاى ایكس استفاده مى شود لیكن براى این كار ابتدا به شخص مایعاتى مانند سولفات باریم مى خورانند تا پوشش كدرى اطراف روده و معده را بپوشاند و سپس رادیوگرافى صورت مى دهند.
كشف پرتوهاى ایكس كه به وسیله رنتیگن عملى شد سرآغاز فعالیت هاى دانشمندانى مانند تامسون، بور، رادرفورد، مارى كورى، پیركورى، باركلا و بسیارى دیگر شد به طورى كه نه فقط چگونگى تولید، تابش و اثرهاى پرتو ایكس و گاما و نور شناخته شد بلكه خود اشعه ایكس یكى از ابزارهاى شناخت درون ماده شد و انسان را با جهان بى نهایت كوچك ها آشنا كرد و انرژى عظیم اتمى را در اختیار بشر قرار داد.
پرتوهاى ایكس در پزشكى و بهداشت براى پیشگیرى، تشخیص و درمان به كار مى رود به طورى كه در فناورى هاى مربوطه یكى از ابزارهاى اساسى است.
سونوگرافى
سونوگرافى عكسبردارى با امواج فراصوت است. فراصوت امواج مكانیكى مانند صوت ۲ است كه بسامد آن بیش از ۲۰ هزار هرتز است. این امواج را مى توان با استفاده از نوسانگر پتروالكتریك یا نوسانگر مغناطیسى تولید كرد.
خاصیت پیزوالكتریك عبارت است از ایجاد اختلاف پتانسیل الكتریكى در دو طرف یك بلور هنگامى كه آن بلور تحت فشار یا كشش قرار گیرد و نیز انبساط و انقباض آن بلور هنگامى كه تحت تاثیر یك میدان الكتریكى واقع شود. بنابراین هرگاه از یك بلور كوارتز تیغه متوازى السطوحى عمود بر یكى از محورهاى بلور تهیه كنیم و این تیغه را میان دو صفحه نازك فولادى قرار دهیم و آن دو صفحه را به اختلاف پتانسیل متناوبى وصل كنیم، تیغه كوارتز با همان بسامد جریان منبسط و منقبض مى شود و به ارتعاش درمى آید و در نتیجه امواج فراصوت تولید مى كند. پدیده پیزوالكتریك در سال ۱۸۸۰ به وسیله پیركورى كشف شد و از آن علاوه بر تولید امواج فراصوتى، در میكروفن هاى كریستالى و فندك استفاده مى شود.
امواج فراصوتى داراى انرژى بسیار زیاد است و مى تواند سبب بالا رفتن دماى بافت هاى بدن انسان، سوختگى و تخریب سلول ها شود. از این امواج در دریانوردى، صنعت و پزشكى استفاده مى شود.
در پزشكى براى تشخیص، درمان و تحقیقات این امواج را به كار مى برند. دستگاهى كه براى عكسبردارى به كار مى رود اكوسكوپ۳ یا سونوسكوپ۴ است. اساس كار عكسبردارى با امواج فراصوت بازتابش امواج است در این عمل دستگاه گیرنده و فرستنده موجود است و از بسامدهاى میان یك میلیون تا پانزده میلیون هرتز استفاده مى كنند. دستگاه مولد ضربه هاى موجى در زمان هاى بسیار كوتاه یك تا پنج میلیونیم ثانیه را در حدود ۲۰۰ ضربه در ثانیه مى فرستد و این ضربه ها در بدن نفوذ مى كند و چنانچه به محیطى برخورد كند كه غلظت آن با محیط قبلى متفاوت باشد پدیده بازتابش روى مى دهد و با توجه به غلظت نسبى دو محیط مقدارى از انرژى ضربه هاى فراصوت بازتابش مى شود. دستگاه گیرنده این امواج را دریافت مى كند و به كمك دستگاه الكترونى و یك اسیلوسكوپ آن را به نقطه یا نقاط نورانى به تصویر تبدیل مى كند. عكسبردارى با فراصوت را براى تشخیص بیمارى هاى قلب، چشم، اعصاب، پستان، كبد و لگن انجام مى دهند.

پزشكان براى تشخیص بیمارى ها از انواع وسایل ساده مانند دماسنج و فشارسنج، گوشى طبى (استتوسكوپ) تا دستگاه هاى بسیار پیچیده مانند میكروسكوپ الكترونى، لیزر و هولوگراف كه همه براساس قانون هاى فیزیك طراحى و ساخته شده استفاده مى كنند

نقش فیزیک در پزشکی

نقش فیزیک در پزشکی

دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 31 کیلو بایت
تعداد صفحات 11
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

نقش فیزیک در پزشکی

پزشكان براى تشخیص بیمارى ها از انواع وسایل ساده مانند دماسنج و فشارسنج، گوشى طبى (استتوسكوپ) تا دستگاه هاى بسیار پیچیده مانند میكروسكوپ الكترونى، لیزر و هولوگراف كه همه براساس قانون هاى فیزیك طراحى و ساخته شده استفاده مى كنند. در این قسمت به ساختمان و طرز كار برخى از آنها مى پردازیم.
رادیوگرافى و رادیوسكوپى
رادیوگرافى عكسبردارى از بدن با پرتوهاى ایكس و رادیوسكوپى مشاهده مستقیم بدن با آن پرتوها است. در عكاسى معمولى از نورى كه از چیزها بازتابش مى شود و بر فیلم عكاسى اثر مى كند استفاده مى شوند در صورتى كه در رادیوگرافى پرتوهایى را كه از بدن مى گذرند به كار مى برند.
پرتوهاى ایكس را نخستین بار در سال ۱۸۹۵ میلادى، ویلهلم كنراد رنتیگن استاد فیزیك دانشگاه ورتسبورگ آلمان كشف كرد. این كشف بسیار شگفت انگیز بود و خبر آن با سرعت در روزنامه هاى جهان منتشر شد. جالب است كه رنتیگن بر روى پرتوهاى كاتدى كار مى كرد و به طور اتفاقى متوجه شد كه وقتى این پرتوها، كه همان الكترون هاى سریع هستند به مواد سخت و فلزات سنگین برخورد مى كنند پرتوهاى ناشناخته اى تولید مى شود او این پرتوها را پرتو ایكس به معنى مجهول نامید.
پرتوهاى ایكس قدرت نفوذ و عبور بسیار زیاد دارند. به آسانى از كاغذ، مقوا، چوب، گوشت و حتى فلزهاى سبك مانند آلومینیوم مى گذرند، لیكن فلزهاى سنگین مانند سرب مانع عبور آنها مى شود. اشعه ایكس از استخوان هاى بدن كه از مواد سنگین تشكیل شده اند عبور نمى كنند در صورتى كه از گوشت بدن به آسانى مى گذرند. همین خاصیت سبب شده كه آن را براى عكسبردارى از استخوان هاى بدن به كار برند و محل شكستگى استخوان ها را مشخص كنند. براى عكسبردارى از روده و معده هم از پرتوهاى ایكس استفاده مى شود لیكن براى این كار ابتدا به شخص مایعاتى مانند سولفات باریم مى خورانند تا پوشش كدرى اطراف روده و معده را بپوشاند و سپس رادیوگرافى صورت مى دهند.
كشف پرتوهاى ایكس كه به وسیله رنتیگن عملى شد سرآغاز فعالیت هاى دانشمندانى مانند تامسون، بور، رادرفورد، مارى كورى، پیركورى، باركلا و بسیارى دیگر شد به طورى كه نه فقط چگونگى تولید، تابش و اثرهاى پرتو ایكس و گاما و نور شناخته شد بلكه خود اشعه ایكس یكى از ابزارهاى شناخت درون ماده شد و انسان را با جهان بى نهایت كوچك ها آشنا كرد و انرژى عظیم اتمى را در اختیار بشر قرار داد.
پرتوهاى ایكس در پزشكى و بهداشت براى پیشگیرى، تشخیص و درمان به كار مى رود به طورى كه در فناورى هاى مربوطه یكى از ابزارهاى اساسى است.
سونوگرافى
سونوگرافى عكسبردارى با امواج فراصوت است. فراصوت امواج مكانیكى مانند صوت ۲ است كه بسامد آن بیش از ۲۰ هزار هرتز است. این امواج را مى توان با استفاده از نوسانگر پتروالكتریك یا نوسانگر مغناطیسى تولید كرد.
خاصیت پیزوالكتریك عبارت است از ایجاد اختلاف پتانسیل الكتریكى در دو طرف یك بلور هنگامى كه آن بلور تحت فشار یا كشش قرار گیرد و نیز انبساط و انقباض آن بلور هنگامى كه تحت تاثیر یك میدان الكتریكى واقع شود. بنابراین هرگاه از یك بلور كوارتز تیغه متوازى السطوحى عمود بر یكى از محورهاى بلور تهیه كنیم و این تیغه را میان دو صفحه نازك فولادى قرار دهیم و آن دو صفحه را به اختلاف پتانسیل متناوبى وصل كنیم، تیغه كوارتز با همان بسامد جریان منبسط و منقبض مى شود و به ارتعاش درمى آید و در نتیجه امواج فراصوت تولید مى كند. پدیده پیزوالكتریك در سال ۱۸۸۰ به وسیله پیركورى كشف شد و از آن علاوه بر تولید امواج فراصوتى، در میكروفن هاى كریستالى و فندك استفاده مى شود.
امواج فراصوتى داراى انرژى بسیار زیاد است و مى تواند سبب بالا رفتن دماى بافت هاى بدن انسان، سوختگى و تخریب سلول ها شود. از این امواج در دریانوردى، صنعت و پزشكى استفاده مى شود.
در پزشكى براى تشخیص، درمان و تحقیقات این امواج را به كار مى برند. دستگاهى كه براى عكسبردارى به كار مى رود اكوسكوپ۳ یا سونوسكوپ۴ است. اساس كار عكسبردارى با امواج فراصوت بازتابش امواج است در این عمل دستگاه گیرنده و فرستنده موجود است و از بسامدهاى میان یك میلیون تا پانزده میلیون هرتز استفاده مى كنند. دستگاه مولد ضربه هاى موجى در زمان هاى بسیار كوتاه یك تا پنج میلیونیم ثانیه را در حدود ۲۰۰ ضربه در ثانیه مى فرستد و این ضربه ها در بدن نفوذ مى كند و چنانچه به محیطى برخورد كند كه غلظت آن با محیط قبلى متفاوت باشد پدیده بازتابش روى مى دهد و با توجه به غلظت نسبى دو محیط مقدارى از انرژى ضربه هاى فراصوت بازتابش مى شود. دستگاه گیرنده این امواج را دریافت مى كند و به كمك دستگاه الكترونى و یك اسیلوسكوپ آن را به نقطه یا نقاط نورانى به تصویر تبدیل مى كند. عكسبردارى با فراصوت را براى تشخیص بیمارى هاى قلب، چشم، اعصاب، پستان، كبد و لگن انجام مى دهند.