خانه / فنی و مهندسی / نمونه شیت فتوشاپ اجتماعی راهبردیدر قالب فایل jpg

نمونه شیت فتوشاپ اجتماعی راهبردیدر قالب فایل jpg

م حدوده مورد مطالعه در این شیت تمامی قسمت بافت قدیمی خرم آباد شامل:پشت بازار، درب دلاکان،قلعه فلک الافلاک و.. میباشد .   این شیت موارد اجتماعی این محدوده را در برمی گیرد.که عبارتند از : نمودارهای: میزان رفاه و رضایت،تعداد افراد خانواده،جنسیت افراد، درامد سرپرست اطلاعات جمعیتی شامل:بعد خانوار ، تعداد خانوار، جمعیت مورد پیش بینی، نقشه تراکم جمعیت تعیین کردن نقاط فعالیت های اجتماعی و عکس های مربوط به هر یک از آنها و تشریح چند مورد از آنها . عکس هایی نیز برای قسمت هایی که نیاز به عکس دارند نیز فراهم شده اند. در کل یک شیت کامل در این زمینه اجتماعی می باشد، برای کسانی که محدوده مورد مطالعه محدوده مذکور است یک پروژه کامل می باشد وهم چنین میتواند نمونه ای باشد تا شما را در قالب راهبردی برای تهیه شیت هایتان کمک کند .  فایل در قالب عکس با فرمت jpg می باشد …

 

فنی و مهندسی

شیت , اجتماعی ,راهبردی , قدیمی , درب دلاکان , قلعه فلک الافلاک ,فرسوده , باارزش , پشت بازار , فتوشاپ, پروژه , کارگاه , شهرسازی , مهندسی , خرم آبا

درباره ی admin