خانه / علوم پایه / پاورپوینت استثنایی خواص اتم ها و پیوند یونی دو زبانه – 40 اسلاید

پاورپوینت استثنایی خواص اتم ها و پیوند یونی دو زبانه – 40 اسلاید

پاورپوینت استثنایی خواص اتم ها و پیوند یونی دو زبانه پاورپوینت استثنایی خواص اتم ها و پیوند یونی دو زبانه پاورپوینت استثنایی خواص اتم ها و پیوند یونی دو زبانه پول شما و زندگی شما http://kavirsell.sellfile.ir/ •الکترون خواهی یعنی جذب الکترون توسط یک عنصر یا یون •این پدیده گاه گرماگیر و گاه گرمازا است. •انرژی الکترون خواهی مقدار انرژی است که با جذب الکترون   توسط عنصریا یون تبادل می شود. پاورپوینت استثنایی خواص اتم ها و پیوند یونی دو زبانه •همانند یونش، انرژی الکترون خواهی اول، دوم، سوم و… داریم اما در عمل نمی توان تا n الکترون به اتم افزود. پاورپوینت استثنایی خواص اتم ها و پیوند یونی دو زبانه •انرژی الکترون خواهی دوم همواره مثبت است. •استثناهایی که در مورد علامت الکترون خواهی وجود دارد، به آرایش الکترونی مربوط می شود. •شعاع کووالانسی نصف فاصله بین هسته ها در یک پیوند کووالانسی درون مولکولی است پاورپوینت استثنایی خواص اتم ها و پیوند یونی دو زبانه • •شعاع واندر والس نصف فاصله بین هسته ها در یک برهم کنش واندروالس …

 

علوم پایه

پاورپوینت استثنایی خواص اتم ها و پیوند یونی دو زبانه

درباره ی admin