شما اینجا هستید: خانه » علوم انسانی » پاورپوینت با عنوان مقدمه اي بر روش تحقيق درعلوم انساني – 18 اسلاید

پاورپوینت با عنوان مقدمه اي بر روش تحقيق درعلوم انساني – 18 اسلاید

پاورپوینت با عنوان مقدمه اي بر روش تحقيق درعلوم انساني پاورپوینت با عنوان مقدمه اي بر روش تحقيق درعلوم انساني پاورپوینت با عنوان مقدمه اي بر روش تحقيق درعلوم انساني پول شما و زندگی شما http://russia.sellfile.ir/ فلاسفه ودانشمندان براي اگاهي ازحقايق و واقعيت هاي جهان هستي و كشف حقيقت پديده ها به منابع و مباني مختلفي متوسل مي شوند : عده اي عقل را به وسيله ي استدلال و برهان عده اي ديگر حواس را به وسيله تجربه عده اي قلب و دل را به وسيله تزكيه ان عده اي ديگر وحي از طريق كتب اسماني عده اي هم همه اينها را منبع شناخت دانسته اند تا قبل از رنسانس عقل گرايي سنتي عمدتا ار پايه روش ارسطويي به عنوان مبناي شناخت تلقي مي شد ولي پس از رنسانس نهضت جديدي عليه عقل گرايي سنتي اغاز شد كه تجربه و ازمايش و مشاهده به عنوان مبناي كار پذيرفت در تفكر عقل گرايانه روش قياسي مبناي كار است بدين معني كه با استدلال و روش منطقي و تحليل فرد مي تواند حقايق را كشف نمايد اما در تفكر تجربي روش استقراريي مبناي كار است بدين معني كه با مشاهده و ازمايش و شناخت ماهيت پديده ها مي توان با شناخت جزئيات به ارتباط انها به هم پي …

 

علوم انسانی

پاورپوینت با عنوان مقدمه اي بر روش تحقيق درعلوم انساني