شما اینجا هستید: خانه » علوم انسانی » پاورپوینت با موضوع راهبرد خاورميانه آمريكا – 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع راهبرد خاورميانه آمريكا – 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع راهبرد خاورميانه آمريكا پاورپوینت با موضوع راهبرد خاورميانه آمريكا پول شما و زندگی شما http://norway.sellfile.ir/ §ريشه هاي راهبرد خاورميانه آمريكا §1- فروپاشي اتحاد جماهير شوروي وفرصت هاي پيش رو §1/1- سخنان بوش در ژانويه 1993 §2/1- نامه پناك به كلينتون در 1998 §3/1- ديباچه استراتژي امنيت ملي امريكا §4/1- پژوهش هاي متعدد ضاحب نظران آمريكا پيرامون اينكه امريكا چگونه مي تواند تنها ابر قدرت جهان بماند     §2- محاسبه امريكا از خود ومحيط امنيتي وبين المللي §نكته اول : تصويري از موقعيت جديد امريكا §1- تواناييهاي نظامي §2- تواناييهاي ايدئولوژيك(ليبرال دموكراسي) §3- تواناييهاي سياسي (هژمونيك) §4- تواناييهاي اقتصادي   پاورپوینت با موضوع راهبرد خاورميانه آمريكا پاورپوینت با موضوع راهبرد خاورميانه آمريكا §نكته دوم: ارزيابي امريكا از محيط امنيت بين المللي §1-تهديدات نامتقارن  — اسلام سياسي § برنارد لوئيز (ريشه هاي خشم مسلمانان) §هانتينگتون  (جنگ تمد …

 

علوم انسانی

پاورپوینت با موضوع راهبرد خاورميانه آمريکا