خانه / علوم پایه / پاورپوینت با موضوع کاربرد آمار در آزمایشگاه – 24 اسلاید

پاورپوینت با موضوع کاربرد آمار در آزمایشگاه – 24 اسلاید

پاورپوینت با موضوع کاربرد آمار در آزمایشگاه پاورپوینت با موضوع کاربرد آمار در آزمایشگاه پاورپوینت با موضوع کاربرد آمار در آزمایشگاه پول شما و زندگی شما http://norway.sellfile.ir/ جهت انجام کنترل کیفی در آزمایشگاه غالبا از یک نمونه با مقادیر مشخص از آنالیتهای مورد نیاز (نمونه کنترل) استفاده می شود: 1- سرم کنترل: Randox و … _ بصورت تجاری موجود هستند _ مقادیر هر آنالیت بصورت میانگین و انحراف معیار مشخص شده اند _ با اطمینان بیشتری می توان با آنها کار کرد _ براحتی تهیه شده و معمولا قیمت مناسبی دارند 2- Pooled Serum: _ بایستی توسط آزمایشگاه تهیه شود _ مقادیر آنالیتهای مختلف توسط آزمایشگاه محاسبه شده و لذا ممکن است دقت کافی نداشته باشد _ تهیه آن مشکل است پپاورپوینت با موضوع کاربرد آمار در آزمایشگاه 3- محدوده نرمال (Average of Normal, Normal Range): _ در صورت زیاد بودن نمونه معمولا میانگین نتایج برابر مقدار نرمال است _ می توان از میانگین و انحراف معیار محدوده نرمال بعنوان معیار استفاده کرد و میانگین روزهای ماه جاری را (بعنوان مقدار کنترل) با آن مقایسه نمود 4- میانگی …

 

علوم پایه

پاورپوینت با موضوع کاربرد آمار در آزمایشگاه

درباره ی admin