خانه / علوم پایه / پاورپوینت با موضوع گازها – 40 اسلاید

پاورپوینت با موضوع گازها – 40 اسلاید

پاورپوینت با موضوع گازها پاورپوینت با موضوع گازها پول شما و زندگی شما http://norway.sellfile.ir/ • فشار • مولکولهای گاز دائم درحال حرکت می باشند و یا خود و با جداره ظرف برخورد کرده و جداره را به قسمت خارج می رانند یا به عبارت دیگر به جداره ظرف فشار می آورند. فشار عبارت است از نیروی وارد برسطح ودر دستگاه   SI واحد فشار نیوتن برمتر مربع یا پاسکال می باشد. هوای موجود دراتمسفر نیز به سطح زمین فشار وارد می آورد. پاورپوینت با موضوع گازها پاورپوینت با موضوع گازها منحنی تغییرات فشار گاز ایده آل درمقابل 1/V   ، خط مستقیم می باشد (شکل زیر) . اگر این منحنی درمورد یک گاز مستقیم نباشد، آن گاز ازقانون بویل پیروی نمی کند. انحراف ازقانون بویل از نیروهای بین مولکولی ناشی می گردد. این نوع انحراف بویژه دردماهای پائین وفشارهای زیاد دیده می شود.   پاورپوینت با موضوع گازها   پاورپوینت با موضوع گازها   سرعتهای مولکولی قانون نفوذ ملکولی گراهام اگر گازی را دریک محفظه ای که دارای سوراخ بسیار ریزی است، قرار دهیم مولکولهائی که درمسیر خود به سوراخ …

 

علوم پایه

پاورپوینت با موضوع گازها

درباره ی admin