شما اینجا هستید: خانه » فنی و مهندسی » پاورپوینت بررسی تناسبات طلایی در معماري بر گرفته از طبيعت – 68 اسلاید

پاورپوینت بررسی تناسبات طلایی در معماري بر گرفته از طبيعت – 68 اسلاید

پاورپوینت بررسی تناسبات طلایی در معماري بر گرفته از طبيعت – 68 اسلاید

پاورپوینت بررسی تناسبات طلایی در معماري بر گرفته از طبيعت – 68 اسلاید بخش اول: الف)  1-هندسه2-هندسه اقلیدسی3-هندسه نا اقلیدسیب)1- هندسه در معماری2-هندسه اقلیدسی در معماری 3-هندسه نا اقلیدسی در معماریبخش دوم:  تناسبات طلاییمستطیل طلایی ویژهاهرامعدد طلایی منابع تناسبات در شکل کلی متکی بر علم هندسه و ریاضی در جای خود و در شکل تخصصی خود ارزش انکار ناپذیری در مبادی درک هنر دارد و از ملاحظات اساسی تلقی می شود. آنگاه که تناسبات نسبتهای متکی بر تفاوتهای کمی و همسان را شامل شود پیچید گی های قابل تبیینی عرضه می کند.اما در عمل و به ویژه در عرصه ی معماری تناسبات نسبت های مقایسه ای کیفیتها و کمیتهای مختلف نا همسانی را شامل می شود و از اینرو درک آن پیچیده تر است. اگر تناسب را به عنوان نمونه ای برای فعالیت ادراک بر اساس شناخت تفاوتها قرار دهیم در این میان تناسب طلایی به یک معنی می تواند به عنوان فرا عقل الهی یا آسمانی تلقی شود در واقع این نخستین حاصل یکی بودگی و تنها آفریننده ي ممکن ثنویت در درون واحد است.چه بسا می توان گفت که تنها رابطه ی باطنی است که هستی نسبی(کائنات)با واحد ازلی می توان …

 

فنی و مهندسی

تناسبات طلایی در معماري بر گرفته از طبيعت