خانه / علوم انسانی / پاورپوینت به روز روستای اقـــــــر عليا – 75 اسلاید

پاورپوینت به روز روستای اقـــــــر عليا – 75 اسلاید

پاورپوینت به روز روستای اقـــــــر عليا پاورپوینت به روز روستای اقـــــــر عليا پول شما و زندگی شما http://failestoon.sellfile.ir/ qمساحت: 31335 کيلومتر مربع که وسيع تــرين استان کشور است. qهمسايگی:از شمال وشمال شرق به جمهوری ترکمنستان ، از شرق به کشور افغانستان وازجنوب به استان سيستان وبلوچستان،از غرب وشمال غرب به استان های يزد ،اصفهان ،سمنان وگلستان محدود می شود.   موقعيت جغرافيايی :   بين عرض جغرافيايی 30درجه و21دقيقه تا 38 درجه و17دقيقه وبين طول جغرافيايی 55درجه و28دقيقه تـا 61 درجه و20دقيقه. طول مستقيم آن به خط مستقيم در جهت شمالی – جنوبی 750 کيلومتر وعرض متوسط آن در جهت شرقی – غربی 420 کيلومتــر می باشد. بر اساس آخرين تقسيمات کشوری اين استان دارای: 23 شهرستان، 54شهر،  74 بخش ، 222 دهستان و7996 آبادی دارای سکنه می باشد. پاورپوینت به روز روستای اقـــــــر عليا پاورپوینت به روز روستای اقـــــــر عليا وضعيت طبيعی : شامل دو بخش است :   .1 بخش شمالی :عموماً کوهستانی که در دره ها ونواحی پست آن ،دشت های حاصلخيزی به وجود آمده است وبه …

 

علوم انسانی

پاورپوینت به روز روستای اقـــــــر عليا

درباره ی admin