شما اینجا هستید: خانه » علوم انسانی » پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد – 27 اسلاید

پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد – 27 اسلاید

پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد پول شما و زندگی شما http://azerbaijan.sellfile.ir/  اغلب بچه ها خیلی زود تر از اینکه وارد مدرسه شوند تحت تأثیرتلویزیون قرار دارند به طوریکه هفتاد درصد  مراکز نگهداری کودکان در طول روز ازتلویزیون برای سرگرمی بچه ها استفاده می کنند  ،  هر کودک در یک  سال تقریبا ً به  طور متوسط نهصد ساعت از وقت خود را درمدرسه  و هزار و بیست وسه ساعت را در جلوی تلویزیون می گذراند . پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد   پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد براساس گزارش آکادمی طب اطفال در آمریکا   ( AAP )  هر کودک آمریکائی روزانه چهار ساعت  تلویزیون تماشا  می کند ، در صورتیکه بر طبق دستور العمل ها ی این سازمان کودکان بزرگتر ازدو سال  نباید  بیش از دو ساعت درروز تلویزیون تماشا کنند واین برنامه ها باید مخصوص سن آن ها باشد . برطبق همین دستورالعمل ها …

 

علوم انسانی

پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد