شما اینجا هستید: خانه » علوم انسانی » پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی – 76 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی – 76 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی پول شما و زندگی شما http://arteshha.sellfile.ir/ در رویکرد روانکاوی تاکید بر انگیزه های ناهشیار است که ریشه در تکانه های جنسی و پرخاشگرانه ی واپس رانده دارد. همزمان با رشد رفتارگرایی در آمریکا، فروید روانکاوی را در اوایل قرن بیستم در اروپا پایه گذاری کرد.  فرض بنیادی در این نظریه این است که بخش عمده رفتار،ریشه در فرایندهای ناهشیار دارد. پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی رویکرد زیست شناختی در پی آن است که اعمال را به رویدادهایی در بدن ،به ویژه در مغز و دستگاه عصبی ، ارتباط دهد برای مثال در رویکرد زیستی به افسردگی سعی می شود این اختلال بر حسب تغییرات غیر عادی در میزان انتقال دهنده های عصبی تبیین شود. رویکرد زیست شناختی د رزمینه کارکرد قسمتهای مختلف مغز پیشرفت های چشمگیری داشته است. پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی رویکرد پدیدارشناختی بر تجربه های ذهنی فرد و انگیزش در جهت خودشکوفایی تاکید می ورزد. روان شناسی پدیدار شناختی یا ان …

 

علوم انسانی

پاورپوینت در ارتباط با روان شناسی تربیتی