شما اینجا هستید: خانه » علوم پایه » پاورپوینت در حیطه سفالوسپورينها – 30 اسلاید

پاورپوینت در حیطه سفالوسپورينها – 30 اسلاید

پاورپوینت در حیطه سفالوسپورينها پاورپوینت در حیطه سفالوسپورينها پاورپوینت در حیطه سفالوسپورينها پول شما و زندگی شما http://ensani.sellfile.ir/ •سفالوسپورينها •نسل اول : طيف اثر محدودتر ( كه بيشتر متمركز بر كوكسي هاي گرم مثبت مي باشد ) دارند ؛ مانند سفالوتين ، سفازولين و سفالكسين   •نسل دوم : فعاليت هاي متفاوتي عليه كوكسي هاي گرم مثبت دارند ، ولي اثر بيشتري روي باكتري هاي گرم منفي هوازي و بي هوازي دارند ؛ مانند سفاكلور ، سفوروكسيم ، سفاماندول و سفوكسي تين پاورپوینت در حیطه سفالوسپورينها پاورپوینت در حیطه سفالوسپورينها •نسل سوم : فعاليت عمده اي روي باكتري هاي گرم منفي و در عوض بعضي از آنها فعاليت محدودي عليه كوكسي هاي گرم مثبت دارند ؛ مانند سفوتاكسيم ، سفتي زوكسيم ، سفترياكسون ، سفتازيديم ، سفيكسيم و سفپودوكسيم پاورپوینت در حیطه سفالوسپورينها   پاورپوینت در حیطه سفالوسپورينها   متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در حیطه سفالوسپورينها است   برای دانلود کل پاورپوینت در حیطه سفالوسپورينها از لینک زیر استفاده کنید: & …

 

علوم پایه

پاورپوینت در حیطه سفالوسپورينها