شما اینجا هستید: خانه » علوم پایه » پاورپوینت در حیطه چرخه سلولی و مراحل مربوطه – 26 اسلاید

پاورپوینت در حیطه چرخه سلولی و مراحل مربوطه – 26 اسلاید

پاورپوینت در حیطه چرخه سلولی و مراحل مربوطه پاورپوینت در حیطه چرخه سلولی و مراحل مربوطه پاورپوینت در حیطه چرخه سلولی و مراحل مربوطه پول شما و زندگی شما http://ensani.sellfile.ir/ q مراحل میتوز: q گر چه میتوز فرایندی پیوسته است، اما زیست شناسان برای آسانی مطالعه، آن را به چهار مرحله تقسیم کرده اند:   پروفاز : طی پروفاز رشته های دراز و در هم تنیده ی کروماتینی، به تدریج کوتاه و ضخیم می شوند و کروموزوم ها، که همانند سازی کرده اند (کروموزوم های مضاعف شده )، قابل روئت می گردند. پوشش هسته ناپدید میشود و با دور شدن سانتریول ها از یکدیگر، دوک شکل می گیرد. متافاز : طی این مرحله کروموزوم های مضاعف شده به سمت وسط سلول حرکت می کنند و در سطح استوایی سلول ردیف میشوند. در این مرحله، گروهی از رشته های دوک از یک سو به قطب و از سوی دیگر به سانترومر کروموزوم ها متصل شده اند. در متافاز دو کروماتید هر کروموزوم حداکثر فشردگی را پیدا می کنند. پاورپوینت در حیطه چرخه سلولی و مراحل مربوطه پاورپوینت در حیطه چرخه سلولی و مراحل مربوطه چرخه ی سلول q تقسیم سلولهای یوکاریوتی، به مراتب از سلول …

 

علوم پایه

پاورپوینت در حیطه چرخه سلولی و مراحل مربوطه