خانه / علوم انسانی / پاورپوینت در زمینه نماز – 13 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نماز – 13 اسلاید

پاورپوینت در زمینه نماز پاورپوینت در زمینه نماز پاورپوینت در زمینه نماز پول شما و زندگی شما http://setaresell.sellfile.ir/ ¢ نماز در روایات ¢ نماز بهترين اعمال دينى است كه اگر قبول درگاه خداوند عالم شود ، عبادتهاى ديگر هم قبول مى‏شود ، و اگر پذيرفته نشود اعمال ديگر هم قبول نمى‏شود . ¢ همانطور كه اگر انسان شبانه روزى پنج نوبت در نهر آبى شستشو كند ، چرك در بدنش نمى‏ماند ، نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاك مى‏كند . ¢ نافله ها در غير روز جمعه سى و چهار ركعتند .1 هشت ركعت آن نافله ظهر ، .2   هشت ركعت نافله عصر .3 چهار ركعت نافله مغرب ، .4 دو ركعت نافله عشا ، .5   يازده ركعت نافله شب ، .6   دو ركعت نافله صبح مى‏باشد . ¢ و چون دو ركعت نافله عشا را ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد نشسته بخواند ، يك ركعت حساب مى‏شود . ¢ ولى در روز جمعه بر شانزده ركعت نافله ظهر و عصر ، چهار ركعت اضافه مى‏شود ، و بهتر آن است كه تمام بيست ركعت را پيش از زوال بجا آورد . بجز دو ركعت آن كه بهتر است در و …

 

علوم انسانی

پاورپوینت در زمینه نماز

درباره ی admin