خانه / علوم انسانی / پاورپوینت در مورد جمعیت و نیروی انسانی -29 اسلاید

پاورپوینت در مورد جمعیت و نیروی انسانی -29 اسلاید

•ترکیب جمعی •رشد جمعیت : •پراکندگی جغرافیایی جمعیت پراکندگی جمعیت در مناطق روستایی طبقه بندی جمعیتی آبادیهای کشور میزان شهر نشینی   پراکندگی جمعیت ایلی اشتغال بر حسب گروه ها و فعالیت های عمده اقتصادی جمعیت10 ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت (هزارنفر)   وضعیت شغلی شاغلان10 ساله و بیشتر بر حسب وضع شغلی و جنس (هزار نفر) اشتغال بر حسب فعالیت های عمده اقتصادی  توضیع شاغلان 10 ساله و بیشتربرحسب سه بخش عمده فعالیت اقتصادی(درصد)   و سایر توضیحات و نمودارها …   …

 

علوم انسانی

پاورپوینت, در ,مورد, جمعیت, و ,نیروی, انسانی,پراکندگی, جمعیت ,ترکیب ,جمعی,جمعیت و نیروی انسانی ,رشد, جمعیت ,پراکندگی, جغرافیایی, جمعیت,تحقیق ,پرو?

درباره ی admin