خانه / علوم پایه / پاورپوینت دقیق بررسی و ارزیابی مبانی بيوشيمی رشته زیست شناسی – 135 اسلاید

پاورپوینت دقیق بررسی و ارزیابی مبانی بيوشيمی رشته زیست شناسی – 135 اسلاید

پاورپوینت دقیق بررسی و ارزیابی مبانی بيوشيمی رشته زیست شناسی پاورپوینت دقیق بررسی و ارزیابی مبانی بيوشيمی رشته زیست شناسی پاورپوینت دقیق بررسی و ارزیابی مبانی بيوشيمی رشته زیست شناسی پول شما و زندگی شما http://japan.sellfile.ir/ •هدف ها ی آموزش ی جز یی :   معنا و مفهوم دانش بيوشيم ی ، خلاصه ا ی از تاريخچه و شكل گير ی آن .  عناصراصل ی تشكيل دهنده ماده زنده و اهمیت عنصر کربن .   چگونگی تنوع ترکیبات کربن ، دلایل و اهمیت آن در مولکول های آلی .  مشخصات و ویژگی های انواع ایزومرهای فضایی و انواع پیوندهای شیمیایی .  خواص فیزیکی و شیمیایی مهم آب که سبب اهمیت آن در ماده زنده       می شود .  چگونگی تفییرات یون های H و OH که میزان PH محلول ها و خاصیت اسیدی و ب ازی آن ها را مشخص می سازد .  نقش و اهمیت نمک ها و ماکرو مولکول های زیستی در ساختار و عملکرد ماده زنده .   پاورپوینت دقیق بررسی و ارزیابی مبانی بيوشيمی رشته زیست شناسی پاورپوینت دقیق بررسی و ارزیابی مبانی بيوشيمی رشته زیست شناسی پا …

 

علوم پایه

پاورپوینت دقیق بررسی و ارزیابی مبانی بيوشيمی رشته زیست شناسی

درباره ی admin