خانه / علوم پزشکی / پاورپوینت سرطان کولورکتال پولیپ

پاورپوینت سرطان کولورکتال پولیپ

پاورپوینت سرطان کولورکتال پولیپ   20اسلایدهمراه باتصویر بسمه تعالی سرطان کولورکتال پولیپ   منبع : کتاب برونر و سودارث ، دستگاه گوارش ، ترجمه : مریم عالیخان   ساختمان كولون و ركتوم: – كولون يك لوله عضلاني توخالي است كه ازانتهاي روده كوچك  یا ایلئوم شروع شده و به مقعد ختم ميشود. طول اين روده 1/5متر و بزرگترين قطر آن در ابتداي روده بزرگ است. قطر آن به تدريج كاهش می يابد تا به ناحيه ركتوم ميرسد. روده بزرگ وظيفه جذب آب واملاح وانتقال مواد زائد بدن براي دفع به انتهاي دستگاه گوارش را دارد وبه بخشهاي زيرتقسيم بندي ميشود   1-در ابتداي روده بزرگ يا سكوم، زائده آپانديس قرار دارد كه در قسمت تحتاني راست شكم واقع شده است.   2-كولون بالا رونده يا صعودي در قسمت راست شكم   3-كولون افقي در بالاي شكم   4-كولون نزولي در قسمت چپ شكم   5-سيگموئيد از انتهاي كولون نزولي شروع و به ابتداي ركتوم ختم ميشود.   6-ركتوم از انتهاي سيگموئيد تا اسفنكترهاي ناحيه مقعد و به طول حدود 15 -12 سانتيمتراست   …

 

علوم پزشکی

پاورپوینت سرطان کولورکتال پولیپ,پاورپوینت سرطان کولورکتال ,پاورپوینت کولورکتال پولیپ

درباره ی admin