خانه / علوم پایه / پاورپوینت علمی اندازه گيری نيرو و گشتاور و کرنش – 21 اسلاید

پاورپوینت علمی اندازه گيری نيرو و گشتاور و کرنش – 21 اسلاید

پاورپوینت علمی اندازه گيری نيرو و گشتاور و کرنش پاورپوینت علمی اندازه گيری نيرو و گشتاور و کرنش پاورپوینت علمی اندازه گيری نيرو و گشتاور و کرنش پول شما و زندگی شما http://iransara.sellfile.ir/ غير جذبیاندازه گيری بر مبنای اندازه گيری کرنش برشی در اثر پيچشمناسب برای اندازه گيری مصرف کننده پاورپوینت علمی اندازه گيری نيرو و گشتاور و کرنش عيب اصلی نياز به حلقه های لغزان Slip Ring ، منبع تغذيه و ابزار دور سنجیدر شافت چرخان کرنش ها تحت زاويه 45 درجه ظاهر می شوندعدم نصب استرين گيج تحت زاويه 45 درجه اندازه گيری ها تحت تاثير خمش و تنشهای محوری قرار می گيرند امواج سطحی موسوم به رايلی در طول سطح يک محيط ايزوتروپيک الاستيک (خواص یکسان در هر جهت) منتشر می شوند با اعمال گشتاور و ايجاد تنش شکل الکترود ها ی SAW تغيير می کند فرکانس تغيير می کند پاورپوینت علمی اندازه گيری نيرو و گشتاور و کرنش برای اندازه گيری نياز به دو SAW تحت زاويه 45 درجه است متشکل از روتور و استاتوررتور به صورت قطب های مغناطيسیکوپلينگ مغناطيسی بين روتور واستاتورنوع جذبی ، نياز به خنک کردن پاورپوینت علمی اندازه گيری ن …

 

علوم پایه

پاورپوینت علمی اندازه گيری نيرو و گشتاور و کرنش

درباره ی admin