شما اینجا هستید: خانه » فنی و مهندسی » پاورپوینت فوق العاده اهميت وجايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوستينگ – 25 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اهميت وجايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوستينگ – 25 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اهميت وجايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوستينگ پاورپوینت فوق العاده اهميت وجايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوستينگ پول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/ nانواع كمپوست nبرحسب فن آوري مورد استفاده: فرآيندهاي مكانيكي و دستي يا فرآيندهاي در محل و خارج از محل توليد . nبر حسب چگونگي بهره‌برداري:پيوسته يا ناپيوسته و نيمه پيوسته . nبرمبناي درجه حرارت كمپوست مزوفيليك (25 تا 40 درجه سانتيگراد) و كمپوست ترموفيليك (بين 50-60 درجه سانتي گراد). nبر مبناي رسيدگي: خام؛تازه؛كامل؛ويژه. پاورپوینت فوق العاده اهميت وجايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوستينگ پاورپوینت فوق العاده اهميت وجايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوستينگ   •مزاياي كاربرد كمپوست : •فيزيكي: -اصلاح ساختمان خاك؛كاهش دانسيته؛افزايش نفوذ پذيري . •مانع فشردگي؛افزايش ظرفيت نگهداري آب •شيميايي:-تنظيم وپايداري PH خاك •افزايش ظرفيت تعويض كاتيونها ي خاك  •بيولوژيكي: – تامين شرايط مناسب براي رشد گياهي •جلو گيري از بيماري در …

 

فنی و مهندسی

پاورپوینت فوق العاده اهميت وجايگاه استانداردهاي کمپوست در صنعت کمپوستينگ