شما اینجا هستید: خانه » علوم انسانی » پاورپوینت متفاوت تولید و ارزشیابی رسانه – 50 اسلاید

پاورپوینت متفاوت تولید و ارزشیابی رسانه – 50 اسلاید

پاورپوینت متفاوت تولید و ارزشیابی رسانه پاورپوینت متفاوت تولید و ارزشیابی رسانه پول شما و زندگی شما http://nebefits.sellfile.ir/ •اهداف اختصاصی •آشنایی فراگیران با مفهوم تکنولوژی آموزشی •آشنایی فراگیران با طبقه بندی اهداف آموزشی •آشنایی فراگیران با رسانه های آموزشی •آشنایی فراگیران با وسایل کمک آموزشی •آشنایی فراگیران با تفاوت رسانه و وسیله کمک آموزشی •آشنایی فراگیران با انواع رسانه ها و وسایل کمک آموزشی •آشنایی فراگیران با نحوه ی طراحی پوستر •آشنایی فراگیران با نحوه ی طراحی پمفلت •ایجاد مهارت در فراگیران جهت طراحی و ارزشیابی  پوستر و پمفلت پاورپوینت متفاوت تولید و ارزشیابی رسانه پاورپوینت متفاوت تولید و ارزشیابی رسانه   •اهداف رفتاری در پایان دوره انتظار می رود فراگیران: •تکنولوژی آموزشی را تعریف کنند. •طبقه بندی اهداف آموزشی را بیان کنند. •رسانه آموزشی را تعریف کنند. •وسیله کمک آموزشی را تعریف کنند. •تفاوت وسیله کمک آموزشی و رسانه را بیان کنند. •انو …

 

علوم انسانی

پاورپوینت متفاوت تولید و ارزشیابی رسانه