شما اینجا هستید: خانه » علوم انسانی » پاورپوینت معنی و مفهوم تعلیم . تربیت فصل اول مبانی واصول تعلیم وتربیت

پاورپوینت معنی و مفهوم تعلیم . تربیت فصل اول مبانی واصول تعلیم وتربیت

  پاورپوینت معنی و مفهوم تعلیم . تربیت فصل اول مبانی واصول تعلیم وتربیت   15اسلاید   فصل اول معنی و مفهوم تعلیم . تربیت   آموزش آموزش (Instruction)   اتخاذ تدابیر برای انتقال دانشها –ارزش ها-مهارتها و باورهایی که درستی و کارایی آنها ضمن تجارب گذشته آدمیان به اثبات رسیده است (شکوهی)                 انواع آموزش: •سازمان نا یافته •(از طریق رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی) •غیر رسمی •(کوتاه مدت) •رسمی •(بلند مدت)     …

 

علوم انسانی

پاورپوینت معنی و مفهوم تعلیم , تربیت ,پاورپوینت فصل اول مبانی واصول تعلیم وتربیت