خانه / علوم پزشکی / پاورپوینت مفید اخلاق در مراقبتهای سلامت مادر و جنین – 36 اسلاید

پاورپوینت مفید اخلاق در مراقبتهای سلامت مادر و جنین – 36 اسلاید

پاورپوینت مفید اخلاق در مراقبتهای سلامت مادر و جنین پاورپوینت مفید اخلاق در مراقبتهای سلامت مادر و جنین پول شما و زندگی شما http://daryasell.sellfile.ir/ … پرهيز غذايي را بر حسب توانايي و قضاوت خود به نفع بيماران  تجويز خواهم کرد نه براي ضرر و زيان آنها   به خواهش اشخاص به هيچ کس داروي کشنده نخواهم داد و مبتکر  تلقين چنين فکري نخواهم بود   وسيله سقط جنين در اختيار هيچ يک از زنان نخواهم گذاشت   پاورپوینت مفید اخلاق در مراقبتهای سلامت مادر و جنین پاورپوینت مفید اخلاق در مراقبتهای سلامت مادر و جنین    با پرهيزگاري و تقدس زندگي و حرفه خود را نجات خواهم داد   در هر خانه اي که بايد داخل شوم براي مفيد بودن به حال بيماران  وارد خواهم شد و از هر کار زشت ارادي و آلوده کننده به خصوص  اعمال ناهنجار و با زنان و مردان خواه آزاد و خواه برده باشند  اجتناب خواهم کرد    آنچه در حين انجام دادن حرفه خود و حتي خارج از آن درباره زندگي مردم خواهم ديد يا خواهم شنيد که نبايد فاش شود به هيچ کس نخواهم گفت زيرا اين ق …

 

علوم پزشکی

پاورپوینت مفید اخلاق در مراقبتهای سلامت مادر و جنین

درباره ی admin