خانه / علوم انسانی / پاورپوینت نایاب سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS – دویست اسلاید

پاورپوینت نایاب سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS – دویست اسلاید

پاورپوینت نایاب سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS پاورپوینت نایاب سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS پاورپوینت نایاب سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS پول شما و زندگی شما http://powerpointbank.sellfile.ir/ GISعبارت است از یک مجموعه کامپیوتری برای جمع آوری، ذخیره و تجزیه و تحلیل داده هایی استفاده می شود که موقعیت جغرافیایی آنها یک مشخصۀ اصلی و مهم محسوب می شود.  پاورپوینت نایاب سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS یک GIS هرگز به تنهایی نمی تواند وجود داشته باشد بلکه نیازمند به وجود سازمان منسجمی از نیروی انسانی، تجهیزات و تسهیلات می باشد تا مسءولیت پیاده سازی و نگهداری GISرا بعهده گیرد. پاورپوینت نایاب سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS این اصطلاح به صورت گسترده و آزاد به کار می رود. از این اصطلاح می توان برای نشان دادن موارد خاصتر مانند pHخاک، تغییرات فشار، تغییرات درجه حرارت و شیوع اماض استفاده کرد. موضوع مورد استفاده یا کیفی(کاربری زمین) و یا کمی(تغییرات عمق آب)است. می توان این اطلاعات را با نقشه های هم ارز که مناطق هم ارزش را با مرزهای از هم جدا می کند نشان داد. پاورپوینت نا …

 

علوم انسانی

پاورپوینت نایاب سیستم های اطلاعات جغرافیاییGIS

درباره ی admin