شما اینجا هستید: خانه » علوم پزشکی » پاورپوینت نفوذپذیری فصل اول کتاب محیط های پاسخده بنتلی

پاورپوینت نفوذپذیری فصل اول کتاب محیط های پاسخده بنتلی

  پاورپوینت نفوذپذیری فصل اول کتاب محیط های پاسخده بنتلی   37اسلایدهمراه باتصویر   فاکتورهای پاسخده بودن یک محیط:   نفوذپذیری تعاریف: (1 «طراحی نقشه کلی راهها و بلوکهای ساختمانی» (نوراللهی؛ 1393). (2 «حدی از قدرت انتخاب که یک محیط به مردم میدهد تا بدان طریق از مکانی به مکانی دیگر بروند» (بهزادفر، 1391). نکته: فقط فضاهایی میتوانند به مردم قدرت انتخاب بدهند که برایشان قابل دسترسی باشند .   نکته: فقط فضاهایی میتوانند به مردم قدرت انتخاب بدهند که برایشان قابل دسترسی باشند. نفوذپذیری: وجوه عمومی و خصوصی oخاصیت ماهیتی خصوصی و عمومی بودن فضا oروابط متقابل بین فضاهای عمومی و خصوصی oلزوم مکمل بودن دو وجه مستقل عمومیت و محرمیت oتقابل فضاهای عمومی و خصوصی و بالا بردن قدرت انتخاب o نفوذپذیری و فضاهای همگانی: oتعداد راههای بالقوه برای عبور از یک نقطه به نقطه دیگر oراههایی شفاف و دیدنی (به خاطر افراد تازه وارد) یعنی اهمیت نفوذپذیری بصری …

 

علوم پزشکی

پاورپوینت نفوذپذیری ,پاورپوینت فصل اول کتاب محیط های پاسخده بنتلی,پاورپوینت نفوذپذیری فصل اول کتاب محیط های پاسخده بنتلی