شما اینجا هستید: خانه » علوم انسانی » پاورپوینت کاربردی آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق – 11 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق – 11 اسلاید

پاورپوینت کاربردی آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق پاورپوینت کاربردی آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق پول شما و زندگی شما http://dynamic.sellfile.ir/ l تقسيم بندی تحقيق تحقيق بنيادی يا Basic Research  ” تحقيقی است که برای گسترش و بسط دانش يا علوم پايه در يک نظام و بخاطر فهم آن طرح ريزی می شود. ممکن است همه يا بخشی از اين دانش در آينده کارب ر د داشته با ش د ولی معمولا خود محقق در کاربرد آن نقشی ندارد.”   تحقيق کاربردی يا Applied Research  ” اين نوع تحقيق برروی يافتن راه ح ل مسائل فوری با ماهيت عملی متمرکز می شود و بنابراين اين تحقيقات جنبه عملی داشته و معمولاخود محققين درکاربرد نتايج دخيل می باشند.” پاورپوینت کاربردی آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق پاورپوینت کاربردی آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق بنابراين تحقيق هم از ديدگاه فردی و هم از ديدگاه اجتماعی يک ضرورت است و انسانی که جستجو و تحقيق را در زندگی خود نداشته باشد، تصوری از رشد و تکامل هم برای او نمی توان داشت. علاوه براين ضرورت انجام تحقيق از ديدگاه علمی نيز انکار نا …

 

علوم انسانی

پاورپوینت کاربردی آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق