خانه / فنی و مهندسی / پاورپوینت کاربردی اندازه حركت وكاربردهاي آن در مکانیک کوانتمی – 42 اسلاید

پاورپوینت کاربردی اندازه حركت وكاربردهاي آن در مکانیک کوانتمی – 42 اسلاید

پاورپوینت کاربردی اندازه حركت وكاربردهاي آن در مکانیک کوانتمی پاورپوینت کاربردی اندازه حركت وكاربردهاي آن در مکانیک کوانتمی پاورپوینت کاربردی اندازه حركت وكاربردهاي آن در مکانیک کوانتمی پول شما و زندگی شما http://dynamic.sellfile.ir/ ويژه بردارهاي تكانه نابهنجارند بنابراين متعلق به فضاي هيلبرت نيستند با وجود اين كه اين موضوع مشكلي ايجاد نمي كند اما فرض مي كنيم فضاي ما مكعبي با ابعاد بزرگي از L است .به اين صورت از بي نهايت شدن نرم جلوگيري مي كنيم و شرايط مرزي دوره اي را اعمال مي كنيم.  پاورپوینت کاربردی اندازه حركت وكاربردهاي آن در مکانیک کوانتمی اگربخواهيم عملگرتكانه در به صورت دوره اي باشد مقاديرمجاز به ازاي شرايط مرزي مضرب صحيحي از خواهد بود. بنابراين يك مقدار مجاز kبراي هر در فضاي kوجود دارد. پاورپوینت کاربردی اندازه حركت وكاربردهاي آن در مکانیک کوانتمی با نشان دادن ويژه بردارهاي اين مكعب به صورت زير آن ها را از قسمت قبل جدا مي كنيم در این آزمایش برای زاویه ثابت به ازای مقادیر مختلف تغییر می کند.اگر ترم در معادله وجود نداشت سه بردار و و درون یک صفحه قرار می گ …

 

فنی و مهندسی

پاورپوینت کاربردی اندازه حرکت وکاربردهاي آن در مکانیک کوانتمی

درباره ی admin