شما اینجا هستید: خانه » علوم انسانی » پرسشنامه اعتماد سازمانی

پرسشنامه اعتماد سازمانی

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی دارای 16 سوال جهت سنجش ابعاد زیر است: درستی و صداقت: 1 تا 4 قابلیت اتکا: 5 تا 9 شایستگی: 10 تا 13 تعهد: 14 تا 16 منبع پرسشنامه در درون متن ذکر شده است. ضمنا فرمت پرسشنامه ورد و طیف ان 5 درجه ای لیکرت است. …

 

علوم انسانی

پرسشنامه اعتماد سازمانی