خانه / علوم انسانی / پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی

پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی

با توجه به تئوری‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده و با توجه به ابعاد دانش شناختی و فراشناختی که از فصل دوم پژوهش استخراج شد،تستی تنظیم شد،که به طورمختصر عبارتنداز:  فراشناخت مفهومی چند وجهی است که شامل دانش ها(باورها)، فرایندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت یا کنترل می کند(ولز، 1979؛ فلاول، 1979؛ نلسون و همکاران، 1999؛ موسس و بیرد، 2002؛ اسپادا و همکاران، 2007). فلاول و همکاران(1993) دانش فراشناختی را به سه طبقه ی دانش در مورد شخص، دانش در مورد تکلیف و دانش در مورد راهبرد تقسیم می کنند، پاریس و همکاران(1984) دانش فراشناختی را به سه طبقه ی خبری، فرایندی و شرطی تقسیم کرده اند که از بعضی جهات با طبقات دانش فراشناختی فلاول و همکارانش همپوشی دارد. بیکر(1989) معتقد است دو نوع فراشناخت به هم پیوسته، یعنی دانش درباره شناخت و تنظیم شناخت و نظارت بر آن وجود دارد. بر حسب نظر رفوث و همکاران، فرادانش، فرا نظارت و استفاده ی مناسب و بجا از راهبرد، مولفه های فراشناخت هستند. پرسلي، بوركوسكي و اشنايدر(1987)، جاکوبز و پاریس1987، براون 1987، ویلسون و وینگ، 1998 ، وايستاين و …

 

علوم انسانی

پرسشنامه,مهارت های شناختی و فراشناختی ,تست مهارت,شناختی,فراشناختی,گرد آوری,نظریه,ویژگی ها ,عناصر تشکیل دهنده,گویه های اولیه,فرم نیمه تجربی,ب?

درباره ی admin