شما اینجا هستید: خانه » برنامه نویسی ، سورس ، پروژه » پروژه امور مشترکین تلفن همراه به همراه داکیومنت

پروژه امور مشترکین تلفن همراه به همراه داکیومنت

پروژه امور مشترکین تلفن همراه به همراه داکیومنت

موضوع: پروژه طراحي سيستم نرم افزاري امور مشترکین تلفن همراه با رشنال رز شامل: 100 صفحه داکیومنت و فایل ورد و فایل رشنال رز MDL پروژه امور مشترکین تلفن همراه به همراه داکیومنت می باشد و کاملا قابل ویرایش و تغییر است   فهرست مطالب چکیده 6نرم افزار مکانیزه امور مشترکین 6مخاطبین نرم افزار امور مشترکین 6مقدمه 7فصل اول: ویژگیهای نرم افزار امور مشترکین 81-1- مشخصات فنی نرم افزار امور مشترکین 91-3- نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری) 101-3-1- نیازمندیهای نرم افزاری 101-3-1- نیازمندیهای سخت افزاری 10كاربران سيستم نرم افزار امور مشترکین 11ذينفعان نرم افزار 11فصل دوم: نمودارهای DFD 122-1- نمودار Context Diagram (سطح صفر) سیستم امور مشترکین 132-2- جداسازی سیستم مورد نظر از سایر موجودیتها 142-3- نمودار سطح یک امور مشترکین 152-4- نمودار سطح دو امور مشترکین (پرداختها) 162-5- نمودار سطح دو امور مشترکین (عملیات ثبت نام) 172-6- نمودار سطح دو امور مشترکین (عملیات رفع عیب ، تعویض) 182-7- نمودار سطح سه امور مشترکین (ناشی از درخواست صدور) 192-8- نمودار سطح سه امور مشترکین (ناشی از عملیا …

 

برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

پروژه امور مشترکین تلفن همراه به همراه داکیومنت