خانه / علوم انسانی / پیشینه تحقیق درباره آینده پژوهی – 10 صفحه وورد

پیشینه تحقیق درباره آینده پژوهی – 10 صفحه وورد

پیشینه تحقیق درباره آینده پژوهی پیشینه تحقیق درباره آینده پژوهی پول شما و زندگی شما http://shidoon.sellfile.ir/ پیشینه داخلی مولایی وطالبیان ، (1395)، در مقاله ای با عنوان “آینده پژوهی مسائل ایران با روش تحلیل ساختاری ” آورده اند که پژوهش «آینده پژوهی ایران» با هدف تلاش برای شناسایی روندها، چالش ها و متغیرهای احتمالی پیش رو با سامان دهی و جمع بندی نظرات شهروندان و خبرگان و سپس انعکاس آن به منظور ایجاد آمادگی لازم برای انواع آینده های ممکن، محتمل و مطلوب پیش روی جامعه ایران انجام شده است. به این منظور مراحل چهارگانه روش شناسی شامل: 1. نظرسنجی عمومی برای شناسایی متغیرها، 2. رتبه بندی متغیرها توسط کارشناسان برگزیده، 3. برگزاری پنل خبرگان برای شناسایی اثرات متقابل متغیرها و 4. تحلیل های آماری و نرم افزاری ماتریس اثرات متقابل انجام شده است. پس از شناسایی 100 متغیر نخست، به منظور تحلیل یکپارچه اثرات متقابل میان متغیرها از روش «تحلیل ساختاری» و نرم افزار میک مک که یکی از ابزارهای «آینده نگاری استراتژیک» به حساب می آید، استفاده شده است. یافته های این …

 

علوم انسانی

پیشینه تحقیق درباره آینده پژوهی

درباره ی admin