شما اینجا هستید: خانه » علوم انسانی » چار چوب کلی طرح کسب و کار از لحاظ عمومی ،فنی و اقتصادی

چار چوب کلی طرح کسب و کار از لحاظ عمومی ،فنی و اقتصادی

چار چوب کلی طرح کسب و کار از لحاظ عمومی ،فنی و اقتصادی

در این مستند چهار چوب کلی طرح کسب و کار از لحاظ عمومی و فنی و اقتصادی به صورت سرفصلی بیان نموده است از جمله می توان  به بخش های مختلف یک کسب و کار به همراه موارد جزیی آن  …

 

علوم انسانی

طرح کسب و کار , پرسشنامه , چهار چوب طرح کسب و کار