شما اینجا هستید: خانه » روانشناسی و علوم تربیتی » چگونه رفتار های نامتعارف و استفاده از الفاظ ناشایست را در تعدادی از دانش آموزان آموزشگاهم بهبود بخشم

چگونه رفتار های نامتعارف و استفاده از الفاظ ناشایست را در تعدادی از دانش آموزان آموزشگاهم بهبود بخشم

چكیده

شاید بتوان گفت كه رفتار های نامتعارف وناسزا گفتن در بین نوجوانان یكی از دغدغه هایی است كه خانواده ها از ان رنج می برند چرا كه نگران آینده فرزندشان میباشند دراین اقدام پژوهی سعی بر آن شده است كه عوامل ایجاد این رفتار و راه حل های اساسی برای كاهش این رفتار نامتعارف بیان شود.من در این اقدام پژوهی ابتدا به بیان موضوع پرداختم وسپس باتوصیف وضعیت موجود به بیان مسئله وجمع آوری شواهدی مبنی بروجود مشكل یا همان مسئله پرداختم بعد از آن به گرد اوری اطلاعات از طریق مشاهده ویاداشت برداری وهمچنین از یافته های علمی دیگران استفاده شده است وبا استفاده از شیوه شش پرسش یافته ها تجزیه و تحلیل شده است راه حل های پیشنهادی با مشاركت همكاران بیان شده وپس از اعتبار سنجی توسط همكاران وشورای دبیران اجرا گردید وبعداز ان مدت دوبار ه مورد ارزیابی قرار گرفت ودر نهایت نتیجه گیری منطقی صورت گرفت كه نتایج آن در این تحقیق بیان شده است

مقدمه

پرخاشگری واكنش كلی نسبت به ناكامی است هرچند افراد همیشه پاسخهای پرخاشگرانه آشكار از خود نشان نمی دهندوآن ها را در وجود خود سركوب می كنند. مثلا پسری كه به وسیله یكی از همكلاسان خود مورد اهانت قرار گرفته غالبا به طور فیزیكی به او حمله ور می شود.وفحش وناسزا ، زدوخوردها ودعوا های حیاط مدرسه، خود نشانه هایی ازاین پرخاشگریهاست.

گروهی از روانشناسان معتقدند كه طبقات اجتماعی غیر مرفه جامعه ،بیشتر از طبقات متوسط ومرفه جامعه احساسا ت پرخاشگرانه خود را ابراز وآشكار می سازند.(نژاد 1378)

كارن هورنی روانشناس معروف معتقد است كه سركوب همه احساسات پرخاشگرانه وخصمانه از نقطه نظر سلامت روان بسیار بد وگاه خطر ناك است زیرا سركوب چنین احساساتی سر انجام به اضطراب و واكنشهای عصبی می انجامد بنابراین پیشنهاد می كند كه انسان باید گهگاه احساسات خصمانه خویش را ابراز كند تااز شدت فشار درونی جلوگیری به عمل آید.

چگونه رفتار های نامتعارف و استفاده از الفاظ ناشایست را در تعدادی از دانش آموزان آموزشگاهم بهبود بخشم

چگونه رفتار های نامتعارف و استفاده از الفاظ ناشایست را در تعدادی از دانش آموزان آموزشگاهم بهبود بخشم

چگونه رفتار های نامتعارف و استفاده از الفاظ ناشایست را در تعدادی از دانش آموزان آموزشگاهم بهبود بخشم

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 139 کیلو بایت
تعداد صفحات 35
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چكیده

شاید بتوان گفت كه رفتار های نامتعارف وناسزا گفتن در بین نوجوانان یكی از دغدغه هایی است كه خانواده ها از ان رنج می برند چرا كه نگران آینده فرزندشان میباشند دراین اقدام پژوهی سعی بر آن شده است كه عوامل ایجاد این رفتار و راه حل های اساسی برای كاهش این رفتار نامتعارف بیان شود.من در این اقدام پژوهی ابتدا به بیان موضوع پرداختم وسپس باتوصیف وضعیت موجود به بیان مسئله وجمع آوری شواهدی مبنی بروجود مشكل یا همان مسئله پرداختم بعد از آن به گرد اوری اطلاعات از طریق مشاهده ویاداشت برداری وهمچنین از یافته های علمی دیگران استفاده شده است وبا استفاده از شیوه شش پرسش یافته ها تجزیه و تحلیل شده است راه حل های پیشنهادی با مشاركت همكاران بیان شده وپس از اعتبار سنجی توسط همكاران وشورای دبیران اجرا گردید وبعداز ان مدت دوبار ه مورد ارزیابی قرار گرفت ودر نهایت نتیجه گیری منطقی صورت گرفت كه نتایج آن در این تحقیق بیان شده است

مقدمه

پرخاشگری واكنش كلی نسبت به ناكامی است هرچند افراد همیشه پاسخهای پرخاشگرانه آشكار از خود نشان نمی دهندوآن ها را در وجود خود سركوب می كنند. مثلا پسری كه به وسیله یكی از همكلاسان خود مورد اهانت قرار گرفته غالبا به طور فیزیكی به او حمله ور می شود.وفحش وناسزا ، زدوخوردها ودعوا های حیاط مدرسه، خود نشانه هایی ازاین پرخاشگریهاست.

گروهی از روانشناسان معتقدند كه طبقات اجتماعی غیر مرفه جامعه ،بیشتر از طبقات متوسط ومرفه جامعه احساسا ت پرخاشگرانه خود را ابراز وآشكار می سازند.(نژاد 1378)

كارن هورنی روانشناس معروف معتقد است كه سركوب همه احساسات پرخاشگرانه وخصمانه از نقطه نظر سلامت روان بسیار بد وگاه خطر ناك است زیرا سركوب چنین احساساتی سر انجام به اضطراب و واكنشهای عصبی می انجامد بنابراین پیشنهاد می كند كه انسان باید گهگاه احساسات خصمانه خویش را ابراز كند تااز شدت فشار درونی جلوگیری به عمل آید.