شما اینجا هستید: خانه » روانشناسی و علوم تربیتی » چگونه نقش مدرسه را در بالا بردن سطح سلامت روان در دانش آموزان پر رنگ تر و پر بار تر نمایم

چگونه نقش مدرسه را در بالا بردن سطح سلامت روان در دانش آموزان پر رنگ تر و پر بار تر نمایم

چکیده

سلامتی ، مهمترین عامل پیشرفت و ضامن بقای جامعه است . طراحی ، تدبیر و اجرای برنامه های توسعه در بعد بهداشتی ، اعم از بهداشت جسمی و روان ، پس از خانواده باید در مدارس پایه ریزی گردد. چرا كه در ایران كودكان از شش سالگی وارد مدرسه می شوند و اكثر آن ها وقتی از مدرسه بیرون می آیند كه به بزرگسالی رسیده اند . بنابراین طبیعی است كه انتظار داشته باشیم، این مدت طولانی بر تك تك آن ها اثر عمیق گذاشته باشد . بنابراین با توجه به طولانی بودن دوران تحصیل و باتوجه به حساس بودن كودكی و نوجوانی باید انتظار داشت كه مدرسه بتواند در تضمین بهداشت روانی دانش آموزان یا ایجاد دشواری های رفتاری برای آنان نقش مهمی داشته باشد . اینجانب …. در پژوهش حاضر سعی بر این داشته ا م تا عوامل تأثیر گذار بر بهداشت روانی در مدارس همچون ؛ محیط فیزیك مدرسه ، نقش معلمان و نقش بهداشت روانی مسؤولین مدرسه در ارتقای سطح بهداشت روان دانش آموزان ، همچنین ویژگی های افراد سالم از نظر روانی و نشانه های هشدار دهنده برای ضعف روانی كه در افراد می توان مشاهده كرد و در پی آن كمكهایی كه معلمان و معاونین در ایجاد سلامت روان دانش آموزان می توانند داشته باشندو مواردی از این دست را مورد بررسی قرار داده ام. باشد كه با استفاده از نتایج این پژوهش بتوانم به یاری خداوند متعال یاری رسان معلمان و دانش آموزان این مرز و بوم باشم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده…………………………………….. 1

مقدمه…………………………………….. 2

بیان مسئله………………………………… 4

توصیف وضع موجود …………………………… 6

اهمیت موضوع……………………………….. 7

گرد آوری شواهد یک………………………….. 8

تجزیه و تحلیل داده ها……………………… 11

راه حل موقتی………………………………. 17

اجرای راه حل و نظارت بر آن…………………. 19

گرد آوری شواهد دو………………………….. 20

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید…………………… 21

نتیجه گیری………………………………… 22

پیشنهادات…………………………………. 23

منابع و ماخذ………………………………. 24

چگونه نقش مدرسه را در بالا بردن سطح سلامت روان در دانش آموزان پر رنگ تر و پر بار تر نمایم

چگونه نقش مدرسه را در بالا بردن سطح سلامت روان در دانش آموزان پر رنگ تر و پر بار تر نمایم

چگونه نقش مدرسه را در بالا بردن سطح سلامت روان در دانش آموزان پر رنگ تر و پر بار تر نمایم

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 661 کیلو بایت
تعداد صفحات 31
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چکیده

سلامتی ، مهمترین عامل پیشرفت و ضامن بقای جامعه است . طراحی ، تدبیر و اجرای برنامه های توسعه در بعد بهداشتی ، اعم از بهداشت جسمی و روان ، پس از خانواده باید در مدارس پایه ریزی گردد. چرا كه در ایران كودكان از شش سالگی وارد مدرسه می شوند و اكثر آن ها وقتی از مدرسه بیرون می آیند كه به بزرگسالی رسیده اند . بنابراین طبیعی است كه انتظار داشته باشیم، این مدت طولانی بر تك تك آن ها اثر عمیق گذاشته باشد . بنابراین با توجه به طولانی بودن دوران تحصیل و باتوجه به حساس بودن كودكی و نوجوانی باید انتظار داشت كه مدرسه بتواند در تضمین بهداشت روانی دانش آموزان یا ایجاد دشواری های رفتاری برای آنان نقش مهمی داشته باشد . اینجانب …. در پژوهش حاضر سعی بر این داشته ا م تا عوامل تأثیر گذار بر بهداشت روانی در مدارس همچون ؛ محیط فیزیك مدرسه ، نقش معلمان و نقش بهداشت روانی مسؤولین مدرسه در ارتقای سطح بهداشت روان دانش آموزان ، همچنین ویژگی های افراد سالم از نظر روانی و نشانه های هشدار دهنده برای ضعف روانی كه در افراد می توان مشاهده كرد و در پی آن كمكهایی كه معلمان و معاونین در ایجاد سلامت روان دانش آموزان می توانند داشته باشندو مواردی از این دست را مورد بررسی قرار داده ام. باشد كه با استفاده از نتایج این پژوهش بتوانم به یاری خداوند متعال یاری رسان معلمان و دانش آموزان این مرز و بوم باشم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده…………………………………….. 1

مقدمه…………………………………….. 2

بیان مسئله………………………………… 4

توصیف وضع موجود …………………………… 6

اهمیت موضوع……………………………….. 7

گرد آوری شواهد یک………………………….. 8

تجزیه و تحلیل داده ها……………………… 11

راه حل موقتی………………………………. 17

اجرای راه حل و نظارت بر آن…………………. 19

گرد آوری شواهد دو………………………….. 20

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید…………………… 21

نتیجه گیری………………………………… 22

پیشنهادات…………………………………. 23

منابع و ماخذ………………………………. 24