خانه / برنامه نویسی ، سورس ، پروژه / کدنویسی به زبان پایتون( ایجاد یک کلاس که شامل دو تابع است و بررسی بزرگ تر بودن یک عدد از عدد دلخواه و بررسی رشته دلخواه)

کدنویسی به زبان پایتون( ایجاد یک کلاس که شامل دو تابع است و بررسی بزرگ تر بودن یک عدد از عدد دلخواه و بررسی رشته دلخواه)

کدنویسی به زبان پایتون( ایجاد یک کلاس که شامل دو تابع است و بررسی بزرگ تر بودن یک عدد از عدد دلخواه و بررسی رشته دلخواه)

 یک کلاس شامل دو تابع که در ورودی عدد و رشته دلخواه از کاربر گرفته شده و در یک تابع بررس میشود که عدد از یک عدد مشخص شده بزرگ تر بوده یا نه و پیغام مناسب چاپ میشود. تابع دیگر به بررسی رشته دلخواه مثل salam میپردازد که درصورت مشترک بودن دو رشته پیغام مناسب چاپ میگردد. …

 

برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

کدنویسی, پایتون, تمرین,پروژه, رشته و اعداد, توابع در پایتون, کلاس در پایتون

درباره ی admin