خانه / برنامه نویسی ، سورس ، پروژه / کد نویسی پایتون (نوشتن توابع فاکتوریل و توان و محاسبه مجموع سری یک تابع)

کد نویسی پایتون (نوشتن توابع فاکتوریل و توان و محاسبه مجموع سری یک تابع)

کد نویسی پایتون (نوشتن توابع فاکتوریل و توان و محاسبه مجموع سری یک تابع)

دو تابع توان و فاکتوریل کدنویسی شده و با استفاده از این دوتابع، مجموع سری تابع دلخواه به دست می آید. …

 

برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

کدنویسی, پایتون, تمرین,پروژه, مجموعه سری, تابع توان,تابع فاکتوریل

درباره ی admin