خانه / عمومی و آزاد / گزارش تخصصی آموزگار استثنائی : حل اختلالات رفتاري زهرا دانش آموز دبستاني آموزشگاه استثنايي كه ناشي از بيش فعالي و كمبود توجه در اوست

گزارش تخصصی آموزگار استثنائی : حل اختلالات رفتاري زهرا دانش آموز دبستاني آموزشگاه استثنايي كه ناشي از بيش فعالي و كمبود توجه در اوست

معرفی :   گزارش تخصصی آموزگار استثنائی : حل اختلالات رفتاري زهرا دانش آموز دبستاني آموزشگاه استثنايي كه ناشي از بيش فعالي و كمبود توجه در اوست . بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات  بیست وشش  صفحه فهرست مطالب در زیر آمده است :     فهرست مطالب   چكيده   مقدمه   بيان مسئله   ارزیابی از وضع موجود   اهداف گزارش :   هدف اختصاصی :   اهداف جزئی :   مقایسه با شاخص :   جمع آوری اطلاعات   الف)مشاهدهرفتارها وبررسی عملکرددانش آموزدرمدت معین:   ب)مطالعه پرونده تحصیلی دانش آموز:   ج)پرس وجو از همکاران:   تجزیه وتحلیل وتغییرداده ها   بررسی راه حل های موجود وانتخاب راه حل جدید   اجرای طرح جدید و نظارت بر آن   ارزیابی بعد از احرای طرح   نقاط قوت اجرای طرح   تجدید نظر و ارائه نتایج   نقاط ضعف طرح   اختلال بیش فعالی كودكان   علل ایجاد اختلال بیش فعالی – کم توجهی   صدمات و اختلال مغزی و تفاوت های ساختاری   به هم …

درباره ی admin