خانه / عمومی و آزاد / گزارش تخصصی مدیر و معاون آموزشی : افزایش نمرات مستمر و پایانی دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه

گزارش تخصصی مدیر و معاون آموزشی : افزایش نمرات مستمر و پایانی دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه

معرفی :    گزارش تخصصی مدیر و معاون آموزشی : افزایش نمرات مستمر و پایانی دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه –  بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات بیست وهشت   صفحه   فهرست مطالب در زیر آمده است :     فهرست مطالب   چکیده:   –  مقدمه   بیان مسئله   تعريف ارزش يابي مستمر   ویژگی های ارزش يابي مستمر   ارزیابی از وضع موجود   اهداف گزارش تخصصی :   هدف اصلی :   اهداف فرعی :   جمع آوری مطالب   الف : کسب نمرات   ب : پرسش نامه   ج : مصاحبه با والدین   د : مصاحبه با همکاران   پیشینه تحقیق :   تجزیه وتحلیل داده ها   یافتن راه حل ها   راه حل ها   انتخاب طرح جدید و اجرای آن   روش دوم:تبادل نظررودرروی دانش آموز قوی با ضعیف   روش سوم: تهیه فرم بررسی و نظارت بر تکالیف واموردرسی  توسط اولیا   ارزیابی بعد از اجرای طرح   اعتبار بخشي و ارزيابي ( نقاط قوت اجرای طرح )   بایدها و ن …

درباره ی admin