خانه / فنی و مهندسی / گزارش کارآموزی مکانیک در مورد مراحل مونتاژ پراید

گزارش کارآموزی مکانیک در مورد مراحل مونتاژ پراید

گزارش کارآموزی مکانیک در مورد  مراحل مونتاژ پراید  40صکد کارگر مشغول به کار : OG مراحل اصلی فعالیت : 003 ـ TP : درگیر نمودن مجموعه لوله ترمز و نیز بین به زیر بدنه و جا زدن بست پلاستیکی و ثابت کردن لوله ترمز چرخ سمت چپ از مجموعه لوله های زیراتاق به سمت مذکور در محدوده روی شاسی عقب . 015 ـ TP : نصب پایه کناری سپر عقب همراه خار مربوطه آن توسط چند عدد پیچ سمت راست و چپ . 034 ـ ISI : ثابت کردن مجموعه لوله های سوخت و ترمز زیر اتاق در قسمت انتهای اتاق توسط بست های پلاستیکی و قرار دادن لوله ترمز چرخ عقب راست به داخل براکت نگهدارنده لوله 010 ـ TP : نصب دو عدد درپوش داخل آستر گلگیر عقب و یک عدد درپوش زیر سپر عقب سمت راست . 583 ـ TSI : جا زدن سر شیلنگ لاستیکی مجموعه برگشت بنزین به سر لوله مربوط به برگشت بنزین موجود روی مجموعه لوله های ترمز و بنزین اصلی .   ایستگاه 4 : لوله سه قلو  کد کارگر مشغول به کار : OH مراحل اصلی فعالیت : 012 ـ TP :  جا زدن چهار عدد خار خاکستری داخل گلگیر و یک عدد برای گوشه پایینی گل پخش کن جلو سمت چپ . 189 ـ TP : نصب دو عدد درپوش داخل گلگیر سمت …

درباره ی admin