خانه / فنی و مهندسی / گزارش کارآموزی مکانیک در نمایندگی سایپا

گزارش کارآموزی مکانیک در نمایندگی سایپا

گزارش کارآموزی مکانیک در نمایندگی سایپا  –  سیستم هیدرولیک زانتیا (همراه با عکس) 55ص  ·       مقدمه فصل اولسيستم تعليق زانتيا بدليل اينكه فنربندي در آن وجود ندارد بسيار قوي بايد باشد زيرا بدليل اينكه بايد وزن خودرو و سرنشينان بر روي سيستم هيدروليك و پنوماتيك باشد پس در نتيجه براي تحمل وزن خالص خودرو كه Kg1320 مي باشد روغن بايد فشار زيادي را تحمل كند. بدليل اينكه مايعات تراكم پذيري كمي دارند و يا اصلاً تراكم پذير نيستند سيستم تعليق اين خودرو دچار سفتي زياد مي شود و همين دليل است كه شركت سازنده در كوي هاي تعليق از گاز نيز به صورت حجم بسته استفاده كرده تا اين تراكم ناپذيري را از بين ببرد. در اين فصل در مورد ركن اصلي سيستم هيدروليك يعني پمپ هيدروليك بحث مختصري انجام شده است. بعد از بحث پمپ به بحث جالتري كه زانتيا را با خودروهاي ديگر متفاوت ساخته است مي رسيم كه اين بحث همان شير ضد نشت ( SC/MAC)است سيستم ( SC/MAC) از 1993 روي خودروهاي زانتيا گذاشته شده است و باعث جلوگيري از افت ارتفاع خودرو در زمان خاموش بودن ماشين مي شود. بدليل اينكه …

درباره ی admin