خانه / 2018 / نوامبر

بایگانی ماهانه: نوامبر 2018

پاور پوینت (اسلاید) پردازش تصوير

پاور پوینت (اسلاید) پردازش تصوير  با سلام فایل پردازش تصوير یک پاورپوینت بسیار عالی در 18 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد. شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید …

ادامه نوشته »

پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب – 18 صفحه

پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب – 18 صفحه پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب – 18 صفحه پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب – 18 …

ادامه نوشته »

پاور پوینت (اسلاید) پردازش سيگنال هاي حياتي

پاور پوینت (اسلاید) پردازش سيگنال هاي حياتي  با سلام فایل پردازش سيگنال هاي حياتي یک پاورپوینت بسیار عالی در 19 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد. شما با …

ادامه نوشته »

پاور پوینت (اسلاید) پردازش استثنايي در جاوا

پاور پوینت (اسلاید) پردازش استثنايي در جاوا  با سلام فایل پردازش استثنايي در جاوا یک پاورپوینت بسیار عالی در 16 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد. شما با …

ادامه نوشته »

پاور پوینت (اسلاید) حافظه هاي BIOS

پاور پوینت (اسلاید) حافظه هاي BIOS  با سلام فایل حافظه هاي BIOS یک پاورپوینت بسیار عالی در 32 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد. شما با استفاده ازاین …

ادامه نوشته »

پاور پوینت (اسلاید) حافظه با دسترسي تصادفي(RAM)

پاور پوینت (اسلاید) حافظه با دسترسي تصادفي(RAM)  با سلام فایل حافظه با دسترسي تصادفي(RAM) یک پاورپوینت بسیار عالی در 14 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد. شما با …

ادامه نوشته »

پاور پوینت (اسلاید) رهيافت هاي کمي به مديريت (مديريت کمّي)

پاور پوینت (اسلاید) رهيافت هاي کمي به مديريت (مديريت کمّي)  با سلام فایل رهيافت هاي کمي به مديريت (مديريت کمّي) یک پاورپوینت بسیار عالی در 24 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و …

ادامه نوشته »

پاور پوینت (اسلاید) راهنماي دوره کارشناسي ارشد

پاور پوینت (اسلاید) راهنماي دوره کارشناسي ارشد  با سلام فایل راهنماي دوره کارشناسي ارشد یک پاورپوینت بسیار عالی در 9 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد. شما با …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان(استعمار چیست)

دانلود پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان(استعمار چیست) دانلود پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان(استعمار چیست ) درس 21 : استعمار چیست تعداد اسلاید : 12 اسلاید       ویژگی های این پاورپوینت : قابل ویرایش بودن پاورپوینت برای استفاده در …

ادامه نوشته »

پاور پوینت (اسلاید) راهنماي تدريس در دانشگاه ها

پاور پوینت (اسلاید) راهنماي تدريس در دانشگاه ها  با سلام فایل راهنماي تدريس در دانشگاه ها یک پاورپوینت بسیار عالی در 26 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد. …

ادامه نوشته »

پاور پوینت (اسلاید) راهنماي سيستم الکترونيکي دانشگاه تبريز

پاور پوینت (اسلاید) راهنماي سيستم الکترونيکي دانشگاه تبريز  با سلام فایل راهنماي سيستم الکترونيکي دانشگاه تبريز یک پاورپوینت بسیار عالی در 36 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد. …

ادامه نوشته »

پاور پوینت (اسلاید) راهنماي پرورش طيور

پاور پوینت (اسلاید) راهنماي پرورش طيور  با سلام فایل راهنماي پرورش طيور یک پاورپوینت بسیار عالی در 57 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد. شما با استفاده ازاین …

ادامه نوشته »

پاور پوینت (اسلاید) راهنماي مديريت شکايات در بيمارستان ها

پاور پوینت (اسلاید) راهنماي مديريت شکايات در بيمارستان ها  با سلام فایل راهنماي مديريت شکايات در بيمارستان ها یک پاورپوینت بسیار عالی در 55 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز …

ادامه نوشته »

پاور پوینت (اسلاید) راهنماي گام به گام استفاده از کتابخانه ديجيتال گيگاليب(منابع لاتين)

پاور پوینت (اسلاید) راهنماي گام به گام استفاده از کتابخانه ديجيتال گيگاليب(منابع لاتين)  با سلام فایل راهنماي گام به گام استفاده از کتابخانه ديجيتال گيگاليب(منابع لاتين) یک پاورپوینت بسیار عالی در 17 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان(مبارزه ی مردم ایران با استعمار)

دانلود پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان(مبارزه ی مردم ایران با استعمار) دانلود پاورپوینت درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان(مبارزه ی مردم ایران با استعمار ) درس 22 : مبارزه ی مردم ایران با استعمار تعداد اسلاید : 10 اسلاید       …

ادامه نوشته »

پاور پوینت (اسلاید) پردازه ها (فصل سوم کتاب سيلبرشاتس)

پاور پوینت (اسلاید) پردازه ها (فصل سوم کتاب سيلبرشاتس)  با سلام فایل پردازه ها (فصل سوم کتاب سيلبرشاتس) یک پاورپوینت بسیار عالی در 52 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز …

ادامه نوشته »