خانه / شیمی

شیمی

فسفات كاری و آماده سازی سطوح فلزی

چكیده آماده سازی سطوح فلزیمجموعه فرایندی كه جهت آماده سازی سطح فلزات پیش از اعمال رنگ صورت می گیرد را Pre-treatment گویند كه شامل مرحله پیش چربیگیری، مرحله چربیگیری و مرحله فسفاتاسیون سطح می باشد. فهرست مطالب عنوان صفحه چكیده ………………………….. 1 مقدمه : آماده سازی فلز …………… 15 فصل …

ادامه نوشته »