خانه / صنایع دستی

صنایع دستی

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه ساخت گل های مصنوعی (چینی)

مقدمه : عدم توجه كافی به مبحث آموزش هنر و كار دستی در نظام آموزشی كشور از یك سو و اوقات فراغت نوجوانان و جوانان كه پیامد تعطیلات درازمدت مدارس و دانشگاهها در فصل تابستان است و از مهم ترین فرصت های دانش آموزان و دانشجویان به منظور كسب مهارت …

ادامه نوشته »

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه هنرهای تجسمی

مقـدمه : عدم توجه كافی به مبحث آموزش هنر در نظام آموزشی كشور از یك سو و اوقات فراغت نوجوانان و جوانان كه پیامد تعطیلات درازمدت مدارس و دانشگاهها در فصل تابستان است و از مهم ترین فرصت های دانش آموزان و دانشجویان به منظور كسب مهارت در رشته های …

ادامه نوشته »