خانه / فرم و مستندات

فرم و مستندات

نمونه قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان

فایل نمونه قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان شامل 10 ماده در 10 صفحه می باشد. نمونه قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان نمونه قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 22 کیلو بایت تعداد صفحات 10 برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک …

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد رنگ آمیزی

فایل نمونه قرارداد رنگ آمیزی شامل 14 ماده در 4 صفحه می باشد. نمونه قرارداد رنگ آمیزی نمونه قرارداد رنگ آمیزی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 12 کیلو بایت تعداد صفحات 4 برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل فایل نمونه قرارداد رنگ …

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد فروش اقساطی

فایل نمونه قرارداد فروش اقساطی شامل 22 ماده در 6 صفحه می باشد. نمونه قرارداد فروش اقساطی نمونه قرارداد فروش اقساطی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات 6 برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل فایل نمونه قرارداد فروش …

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد کانال کشی کولر

فایل نمونه قرارداد کانال کشی کولر شامل 9 ماده در 4 صفحه می باشد. نمونه قرارداد کانال کشی کولر نمونه قرارداد کانال کشی کولر دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات 4 برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل فایل …

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد لوله کشی گاز

فایل نمونه قرارداد لوله کشی گاز شامل 15 ماده در 9 صفحه می باشد. نمونه قرارداد لوله کشی گاز نمونه قرارداد لوله کشی گاز دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 30 کیلو بایت تعداد صفحات 9 برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل فایل …

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد مشاركت مدنی خصوصی

فایل نمونه قرارداد مشاركت مدنی خصوصی شامل 25 ماده در 5 صفحه می باشد. نمونه قرارداد مشاركت مدنی خصوصی نمونه قرارداد مشاركت مدنی خصوصی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات 5 برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل فایل …

ادامه نوشته »

نمونه ضمانت نامه پیش پرداخت

فایل نمونه ضمانت نامه پیش پرداخت شامل 2 صفحه می باشد. نمونه ضمانت نامه پیش پرداخت نمونه ضمانت نامه پیش پرداخت دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 10 کیلو بایت تعداد صفحات 2 برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل فایل نمونه ضمانت نامه …

ادامه نوشته »

نمونه ضمانت نامه حسن انجام کار

فایل نمونه ضمانت نامه حسن انجام کار شامل 2 صفحه می باشد. نمونه ضمانت نامه حسن انجام کار نمونه ضمانت نامه حسن انجام کار دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 10 کیلو بایت تعداد صفحات 2 برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل فایل …

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد اجـاره سالن

فایل نمونه قرارداد اجـاره سالن شامل 2 صفحه می باشد. نمونه قرارداد اجـاره سالن نمونه قرارداد اجـاره سالن دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 12 کیلو بایت تعداد صفحات 2 برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل فایل نمونه قرارداد اجـاره سالن شامل 2 …

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد پیمان مدیریت

فایل نمونه قرارداد پیمان مدیریت شامل 22 ماده در 17 صفحه می باشد. نمونه قرارداد پیمان مدیریت نمونه قرارداد پیمان مدیریت دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 29 کیلو بایت تعداد صفحات 17 برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل فایل نمونه قرارداد پیمان …

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا

فایل نمونه قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا شامل 10 ماده در 3 صفحه می باشد. نمونه قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا نمونه قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 11 کیلو بایت تعداد صفحات 3 برای دانلود فایل روی …

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد چاپ كتاب

فایل نمونه قرارداد چاپ كتاب شامل 12 ماده در 2 صفحه می باشد. نمونه قرارداد چاپ كتاب نمونه قرارداد چاپ كتاب دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل rar حجم فایل 9 کیلو بایت تعداد صفحات 2 برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل فایل نمونه قرارداد چاپ …

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد ساخت قالب

فایل نمونه قرارداد ساخت قالب شامل 6 ماده در 2 صفحه می باشد. نمونه قرارداد ساخت قالب نمونه قرارداد ساخت قالب دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل docx حجم فایل 11 کیلو بایت تعداد صفحات 2 برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل فایل نمونه قرارداد ساخت …

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد كار معین و مدت محدود

فایل نمونه قرارداد كار معین و مدت محدود شامل 9 ماده در 2 صفحه می باشد. نمونه قرارداد كار معین و مدت محدود نمونه قرارداد كار معین و مدت محدود دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل docx حجم فایل 11 کیلو بایت تعداد صفحات 2 برای دانلود فایل روی …

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد گچ کاری

فایل نمونه قرارداد گچ کاری شامل 11 ماده در 5 صفحه می باشد. نمونه قرارداد گچ کاری نمونه قرارداد گچ کاری دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل docx حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات 5 برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل فایل نمونه قرارداد گچ …

ادامه نوشته »

نمونه قرارداد مشاركت مدنی

فایل نمونه قرارداد مشاركت مدنی شامل 32 ماده در 8 صفحه می باشد. نمونه قرارداد مشاركت مدنی نمونه قرارداد مشاركت مدنی دسته بندی فرم و مستندات فرمت فایل docx حجم فایل 19 کیلو بایت تعداد صفحات 8 برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنیددریافت فایل فایل نمونه قرارداد مشاركت …

ادامه نوشته »