خانه / فنی و مهندسی / RFC 1034 و معرفي سيستم حوزه نام CDNS

RFC 1034 و معرفي سيستم حوزه نام CDNS

فرمت ورد 19 صفحه RFC 1034 به معرفي سيستم حوزه نام CDNS و مفاهيم آن مي پردازد و از بعضي مطالب ذكر شده در RFC 1035 كه مربوط به پياده سازي است صرف نظر مي كند. مجموعة توابع  و انواع داده ها در  DNS ، تشكيل يك پروتكل رسمي و موثق مي دهد. كه شامل پرس وجوهاي استاندارد، پاسخهاي آنها و قالب كلاسهاي اينترنت مي باشد. با اين وجود، سيستم حوزه نام عملاً توسعه پذير باقي گذاشته شده است. به طور مثال متناوباً پيشنهادهاي جديدي در مورد پياده سازي، انواع داده، انواع پرس وجود كلاستها و توابع ارائه مي شوند. بنابراين تا زماني كه انتظار مي رود پروتكل رسمي  بدون تغيير بماند، هرگونه فعاليت آزمايشي بايد در امتداد اين پروتكل انجام شود. همچنين خواننده بايد آگاه باشد كه مثالهاي ذكر شده حتماً كامل و اجرايي نيستند و صرفاً جنبه آموزشي دارند. …

 

فنی و مهندسی

RFC 1034

درباره ی admin