خانه / بایگانی برچسب: آموزش قرآن نهم ,دانلود پاورپوینت آموزش قرآن ,پاورپوینت پایه نهم, پاورپوینت آموزش قرآن نهم ,نهم متوسطه,درس دوم آموزش قرآن نهم جلسه دوم سوره جا

بایگانی برچسب: آموزش قرآن نهم ,دانلود پاورپوینت آموزش قرآن ,پاورپوینت پایه نهم, پاورپوینت آموزش قرآن نهم ,نهم متوسطه,درس دوم آموزش قرآن نهم جلسه دوم سوره جا

درس ششم آموزش قرآن نهم جلسه اول سوره الرحمن

درس ششم آموزش قرآن نهم جلسه اول سوره الرحمن این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 18 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس …

ادامه نوشته »

درس چهارم آموزش قرآن نهم جلسه اول سوره فتح

درس چهارم آموزش قرآن نهم جلسه اول سوره فتح این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 14 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس …

ادامه نوشته »

درس چهارم آموزش قرآن نهم جلسه دوم سوره حجرات

درس چهارم آموزش قرآن نهم جلسه دوم سوره حجرات این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 12 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس …

ادامه نوشته »

درس پنجم آموزش قرآن نهم جلسه اول سوره ذاریات

درس پنجم آموزش قرآن نهم جلسه اول سوره ذاریات این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 14 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس …

ادامه نوشته »

درس یکم آموزش قرآن نهم جلسه اول سوره شوری

درس یکم آموزش قرآن نهم جلسه اول سوره شوری این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 15 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس …

ادامه نوشته »

درس یکم آموزش قرآن نهم جلسه دوم سوره زخرف

درس یکم آموزش قرآن نهم جلسه دوم سوره زخرف این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 16 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس …

ادامه نوشته »

درس پنجم آموزش قرآن نهم جلسه دوم سوره قمر

درس پنجم آموزش قرآن نهم جلسه دوم سوره قمر این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 15 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس …

ادامه نوشته »

درس سوم آموزش قرآن نهم جلسه دوم سوره محمد

درس سوم آموزش قرآن نهم جلسه دوم سوره محمد این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 18 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس …

ادامه نوشته »

درس سوم آموزش قرآن نهم جلسه اول سوره احقاف

درس سوم آموزش قرآن نهم جلسه اول سوره احقاف این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 17 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس …

ادامه نوشته »

درس ششم آموزش قرآن نهم جلسه دوم سوره واقعه

درس ششم آموزش قرآن نهم جلسه دوم سوره واقعه این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 14 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس …

ادامه نوشته »

درس دوم آموزش قرآن نهم جلسه دوم سوره جاثیه

درس دوم آموزش قرآن نهم جلسه دوم سوره جاثیه این پاورپوینت آموزشی و جذاب در14 اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و …

ادامه نوشته »