خانه / بایگانی برچسب: دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث احتمال یا اندازه 16 اسلاید

بایگانی برچسب: دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث احتمال یا اندازه 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث اعداد صحیح – 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث اعداد صحیح – 37 اسلاید         اعداد صحیح همان طورکه جلسه پیش مطرح شد  ,متناظر با حرکات پشت سر هم روی محور , می توان یک جمع نوشت ومشاهده کردیم پاسخ جمع و تفریقهای دبستانی همان شد که قبلا هم به …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث عبارت های جبری – 13 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث عبارت های جبری – 13 اسلاید         هریک از عبارت های بالا را یک جمله جبری می نامیم. هر جمله جبری از دو قسمت تشکیل می شود: 1-ضریب ( قسمت عددی) 2-متغیر ( قسمت حرفی: نمادی برای بیان عددهای نامعلوم یا …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث عدد صحیح و ضرب و تقسیم – 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث عدد صحیح و ضرب و تقسیم – 12 اسلاید       حاصلضرب عددهای روی رأس های مثلث روی هر ضلع نوشته شده است . جاهای خالی را پر کنید: مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث عبارت جبری – 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث عبارت جبری – 14 اسلاید         تبدیل معادلات کلامی به عبارت جبری : الف) 4 برابر عددی ب) قرینه خمس عددی ج) 16 تا پیش از قرینه نصف عددی مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث الگویابی – 5 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث الگویابی – 5 اسلاید         چنانچه تعداد دایره ها در شکل n ام بدست آورده شود با عبارتی مرکب از حرف و عدد روبرو می شویم که به آن عبارت جبری گفته می شود .( از حروف لاتین استفاده می شود …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث معادله – 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث معادله – 12 اسلاید         مراحل حل معادله : .1ابتدا متغیرها را به یک سمت تساوی و مقادیر را به طرف دیگر تساوی منتقل می کنیم. .2برای انتقال یک جمله جبری ( عدد یا متغیر) علامت آن را قرینه می کنیم. …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث مقدار عددی یک عبارت جبری – 5 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث مقدار عددی یک عبارت جبری – 5 اسلاید         مقدار عددی یک عبارت جبری   در یک عبارت جبری اگر به جای متغیر یا متغیرهای آن عددهای داده شده را قرار دهیم، مقدار عددی آن عبارت جبری به دست می‌آید. ( …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث حجم های منشوری – 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث حجم های منشوری – 15 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث حجم های هندسی – 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث حجم های هندسی – 11 اسلاید           مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث مساحت جانبی و کل – 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث مساحت جانبی و کل – 16 اسلاید           مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث حجم های هندسی – 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث حجم های هندسی – 11 اسلاید         خصوصیات و دسته بندی حجم های هندسی : 1) حجم های منشوری : بین دو صفحه موازی و مساوی (‌هم نهشت )‌قرارگرفته اند . بدنه آنها با شکل مستطیل یا متوازی الاضلاع است . …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث حجم و سطح – 14اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث حجم و سطح – 14اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث محاسبه حجم های منشوری – 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث محاسبه حجم های منشوری – 9 اسلاید         ارتفاع × مساحت قاعده = حجم منشور V منشور  = S قاعده    ×  h  =  مکعب به ضلع V  a  =  مکعب مستطیل به اضلاع V  a,b,c  =  استوانه به شعاع r و …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث مساحت جانبی و کل – 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث مساحت جانبی و کل – 12 اسلاید         به مجموع مساحت های وجه های جانبی یک منشور ، مساحت جانبی آن منشور می گوییم . مساحت جانبی یک منشور از رابطه زیر به دست می آید . ارتفاع    محیط قاعده = …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث توان – 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث توان – 10 اسلاید         در ریاضیات برای ساده نویسی ضرب اعداد یکسان از توان استفاده می کنیم .     که a را پایه و n را توان می نامیم و میخوانیم a به توان n مناسب برای دانش آموزان …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث تعریف توان – 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث تعریف توان – 6 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

ادامه نوشته »