خانه / بایگانی برچسب: دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی مبحث پیشامد مکمل و مرکب 7 اسلاید

بایگانی برچسب: دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی مبحث پیشامد مکمل و مرکب 7 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث پشامدمستقل و ناسازگار – 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث پشامدمستقل و ناسازگار – 9 اسلاید       دو پیشامد A , B را ناسازگار گوییم هرگاه اشتراک آن ها تهی باشد. یعنی : مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث ترکیب و اشتراک پیشامدها – 7 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث ترکیب و اشتراک پیشامدها – 7 اسلاید       تعداد مسافرین یک هتل 72 نفرند که 23 نفر از آنها تاجر و 12 نفر آن ها برای اولین بار سفر کرده اند. 8 نفر از بین این تاجرین برای اولین بار …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث فضای نمونه – 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث فضای نمونه – 10 اسلاید     اگر تمام حالات انجام یک پدیده ی تصادفی را در یک مجموعه بنویسیم مجموعه ی حاصل را فضای نمونه ای می نامیم و آن را با S نمایش می دهیم مناسب برای دانش آموزان و …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث تابع قدرمطلق و جز صحیح – 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث تابع قدرمطلق و جز صحیح – 37 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل   علوم پایه دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث معادلات مثلثاتی – 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث معادلات مثلثاتی – 6 اسلاید       انواع معادلات مثلثاتی: 1)معادلات قابل تجزیه: در این معادلات با استفاده از فرمول های مثلثاتی کمان و نسبت ها را یکسان نموده و عبارت را تجزیه کرده و با مساوی صفر قرار دادن هر …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث تابع قدرمطلق – 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث تابع قدرمطلق – 19 اسلاید       نامعادلات قدر مطلق: (روش تشریحی): ریشه تمامی قدر مطلق ها را یافته و جدولی مانند جدول تعیین علامت رسم می کنیم در هربازه بر اساس علامت عبارت داخل قدر مطلق آن ها را از …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث رسم نمودار و مجانب – 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث رسم نمودار و مجانب – 23 اسلاید       تعیین وضعیت منحنی در مجاورت یک نقطه : برای تعیین شکل منحنی در مجاورت نقطه       مشتق اول و دوم تابع را یافته با قرار دادن        در آن ها بر اساس اعداد بدست …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث ماکزیمم و مینیمم تابع – 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث ماکزیمم و مینیمم تابع – 21 اسلاید       1- در توابع چند ضابطه ای  ، قدر مطلق و براکتی برای تعیین یکنوایی از رسم تابع استفاده می کنیم . 2- در توابع یک ضابطه ای فاقد قدر مطلق و براکت …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی مبحث بازاریابی و بهینه سازی – 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی مبحث بازاریابی و بهینه سازی – 10 اسلاید       در این قسمت به بررسی چند واژه ی مهم در امور بازرگانی و اقتصادی می پردازیم مسائلی از قبیل معادله قیمت، معادله درآمد، مقدار کالا در ماکزیمم درآمد، ماکزیمم درآمد، قیمت یک …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی مبحث پیشامد مکمل و مرکب – 7 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی مبحث پیشامد مکمل و مرکب – 7 اسلاید       نکته پیشامدی که از برآمدهای دو یا چند آزمایش مختلف تشکیل شده باشد پیشامد مرکب می گوئیم. مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی مبحث مفهوم احتمال و احتمال نظری – 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی مبحث مفهوم احتمال و احتمال نظری – 8 اسلاید     نکته 1) مقدار احتمال همواره                               می باشد. نکته 2) مقدار احتمال یا تخمین احتمال همان مقدار فراوانی نسبی در آمار می باشد. نکته 3) به احتمال هایی که در آن پیشامدها به …

ادامه نوشته »