خانه / بایگانی برچسب: دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث پیام رمز را پیدا کن 5 اسلاید

بایگانی برچسب: دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث پیام رمز را پیدا کن 5 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زنگ علوم و هوای سالم و آب سالم – 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زنگ علوم و هوای سالم و آب سالم – 8 اسلاید           •دانش آموزان عزیز در هنگام مشاهده ی پدیده های طبیعی  باید از حواس خود استفاده کنید. مشاهدات خود را دقیق و در قالب جملات عینی یادداشت نمایید ، …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زنگ علوم – 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زنگ علوم – 27 اسلاید         3- دانش آموزان سرای دانش برای گردش علمی به یک باغ وحش می روند . مریم با کمک معلم خود در حال بررسی بدن یک شیر است . ستاره مشغول صحبت با دوستانش است و …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زندگی ما و گردش زمین قسمت دوم – 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زندگی ما و گردش زمین قسمت دوم – 23 اسلاید         همان طور که در شکل می بینید اشعه های خورشید بصورت راست به زمین می تابد ولی چون کره زمین به شکل کروی می باشد ،در برخی از مناطق زمین …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زندگی ما و گردش زمین – 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زندگی ما و گردش زمین – 17 اسلاید         حرکت وضعی : این حرکت در اثر چرخش زمین به دور خودش حاصل می شود و باعث بوجود آمدن شب و روز می گردد و زمین در هر 24 ساعت ،یک بار …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث گردش در باغ – 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث گردش در باغ – 10 اسلاید         1) برای این که بتوانیم از مشاهدات خود گزارش دقیقی بیان کنیم باید…… ● الف)از آن چه اتفاق افتاده است یادداشت برداری کنیم ب)به نظرات دوستانمان توجه کنیم ج)اطرافمان را ببینیم برای دانلود کل …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زنگ علوم و هوای سالم – 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زنگ علوم و هوای سالم – 10 اسلاید … دریافت فایل

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زنگ علوم – 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زنگ علوم – 27 اسلاید         – دانش آموزان سرای دانش برای گردش علمی به یک باغ وحش می روند . مریم با کمک معلم خود در حال بررسی بدن یک شیر است . ستاره مشغول صحبت با دوستانش است و …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زنگ علوم و هوای سالم و آب سالم – 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زنگ علوم و هوای سالم و آب سالم – 8 اسلاید         •درس آب و هوای سالم درسی است برای زندگی ، به این معنی که آموخته های ما باید به عمل تبدیل شوند و در زندگی روزمره و رفتار اجتماعی …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث چگونگی تهیه ی گزارش از یک بازدید و ارائه ی آن به کلاس – 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث چگونگی تهیه ی گزارش از یک بازدید و ارائه ی آن به کلاس – 10 اسلاید         راه های حفظ پاکیزگی رود خانه ها   .1زباله نریزیم .2اگر کسی زباله ریخت به او تذکر دهیم .3 زباله ی بازماده از افراد …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث اگر تمام شود – 5 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث اگر تمام شود – 5 اسلاید         •موادی مانند : نفت ، گاز ، گازوییل و بنزین را سوخت می نامند . سوخت ها می سوزند وگرما تولید می کنند . از گرمای آن ها برای گرم کردن خانه ها ، …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زندگی ما و گردش زمین – 4 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زندگی ما و گردش زمین – 4 اسلاید         •کره ی زمین دارای دو نوع حرکت است . •حرکت زمین به دور خودش را حرکت وضعی می نامند که باعث به وجود آمدن روز و شب        می شود. •همیشه نیمی از …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زندگی ما و گردش زمین – 5 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زندگی ما و گردش زمین – 5 اسلاید         از آنجا که نور و گرمای زمین از خورشید تامین می شود تفاوت جهت تابش خورشید به زمین باعث می شود که زمین یکنواخت گرم نشود. زیرا در زمستان  نور خورشید به …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث هوای سالم و آب سالم – 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث هوای سالم و آب سالم – 20 اسلاید         1)کدام مورد به پاکیزگی هوا کمک می کند؟ ● الف)از بین بردن فاضلاب ب)ایجاد فضای سبز ج)ایجاد تصفیه خانه برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زندگی ما و گردش زمین – 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زندگی ما و گردش زمین – 8 اسلاید         üدر اثر چرخش زمین به دور خودش شب و روز ایجاد  می شود   üنیمه ای از زمین که رو به خورشید است روز. و نیمه ای که رو به خورشید نیست …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زندگی ما و گردش زمین -12 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زندگی ما و گردش زمین -12 اسلاید         کره ی زمین شبیه توپ است که به طور دائم به دور خود و به دور خورشید می چرخد . چرخیدن زمین به دور خود ( شب و روز ) را بوجود می …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زندگی ما و گردش زمین – 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم دوم ابتدایی مبحث زندگی ما و گردش زمین – 19 اسلاید         1)علت گرمی هوا در تابستان چیست؟ ● الف)نزدیکی زمین به خورشید ب)تابش مایل نور خورشید ج)تابش مستقیم نور خورشید برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

ادامه نوشته »