خانه / بایگانی برچسب: دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس ستاره روشن 11 اسلاید

بایگانی برچسب: دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس ستاره روشن 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس اخلاق پسندیده – 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس اخلاق پسندیده – 16 اسلاید         اخلاق ناصری : اخلاق ناصری را یکی از مشهورترین آثار خواجه نصیر الدین توسی است که در قرن ششم هجری قمری به پایان رسید . این اثر شامل سه فصل است . فصل اول مربوط …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس اخلاق پسندیده – 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس اخلاق پسندیده – 10 اسلاید         قسمت اول این درس از کتاب اخلاق ناصری از نوشته ی خواجه نصیر طوسی می باشد. و چون این کتاب به درخواست ناصرالدین شاه نوشته شده است به نام وی نام گذاری شده است و …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس دوستی -9 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس دوستی -9 اسلاید         این درس شامل دو بخش می باشد. بخش اول این درس برگرفته از کتاب قابوسنامه نوشته عنصر المعالی کیکاووس و بخش دوم برگرفته از کتاب سیاست نامه نوشته ی  خواجه نظام الملک طوسی وزیر  دو تن از …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس هفتم دوستی – 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس هفتم دوستی – 17 اسلاید         عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر (قرن پنجم هجری) وی از امرای دانشمند آل زیاد است. فرمانروایی وی منحصر به قسمت محدودی از گرگان و طبرستان بود. عنصرالمعالی مردی آگاه و دانشمند بود و به فارسی و …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس دوستی – 7 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس دوستی – 7 اسلاید           مناسب برای دانش آموزان، دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس دوستی- 13 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس دوستی- 13 اسلاید         عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر : ( قرن پنجم هجری ) وی از امرای دانشمند آل زیار است . فرمانروایی وی منحصر به قسمت محدودی از گرگان و طبرستان بود .عنصر المعالی مردی آگاه و دانشمند بود …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس راز زندگی – 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس راز زندگی – 9 اسلاید           مناسب برای دانش آموزان، دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس نهم راز زندگی – 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس نهم راز زندگی – 17 اسلاید       آذریزدی، مهدی ( 1301  1388 ه.ش.) وی در خرّمشاه واقع در حومه ی شهر یزد متولد شد. از سال 1336 با توجه به زمینه و مطالعات وسیع قبلی اش شروع به نوشتن داستان های گوناگون …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس عطار -13 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس عطار -13 اسلاید           مناسب برای دانش آموزان، دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس رنج هایی کشیده ام که مپرس – 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس رنج هایی کشیده ام که مپرس – 10 اسلاید           مناسب برای دانش آموزان، دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس رنج هایی کشیده ام که مپرس – 16اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس رنج هایی کشیده ام که مپرس – 16اسلاید         قالب شعر دوبیتی : قالب شعری است که از دو بیت با قافیه هایی در مصراع های اول ،دوم و چهارم درست شده است. – دوبیتی را در فارسی ((ترانه)) هم می …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس ای وطن – 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس ای وطن – 6 اسلاید           مناسب برای دانش آموزان، دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس میوه هنر- 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس میوه هنر- 6 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان، دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس دریا قلی -15 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس دریا قلی -15 اسلاید           مناسب برای دانش آموزان، دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس ستاره روشن – 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس ستاره روشن – 11 اسلاید           مناسب برای دانش آموزان، دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس کتاب خوانی- 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی ششم ابتدایی درس کتاب خوانی- 6 اسلاید           مناسب برای دانش آموزان، دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

ادامه نوشته »