خانه / بایگانی برچسب: دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث تبدیلات هندسی 14 اسلاید

بایگانی برچسب: دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث تبدیلات هندسی 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث مکان هندسی – 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث مکان هندسی – 15 اسلاید       •مثال 1 : مکان هندسی نقطه ای از صفحه که از دو سر پاره خط AB به یک فاصله باشد . مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث دایره – 73 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث دایره – 73 اسلاید       هر دایره صفحه را به سه بخش افراز می کند: 1- داخل دایره: مجموعه نقاطی که فاصله ی آن ها از دایره کمتر از شعاع دایره است. 2- روی دایره: مجموعه نقاطی که فاصله ی آن …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث رابطه طولی – 5 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث رابطه طولی – 5 اسلاید       قضیه: اگر از یک نقطه داخل دایره دو وتر رسم کنیم، حاصل ضرب قطعات یک وتر برابر است با حاصل ضرب قطعات روی وتر دیگر. مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث کمان درخور – 5 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث کمان درخور – 5 اسلاید       مکان هندسی رأس زاویه ای که دو ضلع آن از دو نقطه ی ثابت می گذرند، کمان هایی از دو دایره ی مساوی است که از آن دو نقطه ی ثابت می گذرند و زاویه …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث زاویه بین دو وتر – 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث زاویه بین دو وتر – 6 اسلاید       قضیه: ثابت کنید هرگاه از یک نقطه داخل دایره دو وتر رسم کنیم، زاویه ی حاصل بین دو وتر برابر است با نصف مجموع کمان های روبه رو به آن با کمان های …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث مماس مشترک – 7 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث مماس مشترک – 7 اسلاید     اگر مراکز دو دایره در یک طرف خط مماس باشند، مماس مشترک را خارجی گویند و اگر مراکز دو دایره در دو طرف خط مماس باشند، مماس مشترک را داخلی گویند مناسب برای دانش آموزان و …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث زاویه مرکزی و محاطی و تر، کمان دایره – 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث زاویه مرکزی و محاطی و تر، کمان دایره – 31 اسلاید       اگر خطی با دایره یک نقطه ی مشترک داشته باشد، خط را مماس بر دایره می گوییم. خط مماس بر دایره در نقطه مماس بر شعاع دایره عمود است. …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث روابط طولی دایره – 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث روابط طولی دایره – 16 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث زاویه بین دو وتر – 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث زاویه بین دو وتر – 14 اسلاید       قضیه : هرگاه دو وتر AB و CD از دایره همدیگر را در بیرون دایره در نقطه ی N قطع کنند:   (زاویه ی بین امتداد دو وتر برابر است با نصف تفاضل …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث کمان در خور – 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث کمان در خور – 18 اسلاید       پاره خط         را رسم می کنیم و عمودمنصف آن را می کشیم . روی عمودمنصف ،  نقطه دلخواه     را انتخاب می کنیم و نیم خط        را چنان انتخاب می کنیم که با عمودمنصف ، …

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث تبدیلات هندسی – 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث تبدیلات هندسی – 12 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث تبدیلات هندسی – 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث تبدیلات هندسی – 30 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث تبدیلات هندسی – 13 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث تبدیلات هندسی – 13 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

ادامه نوشته »

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث تبدیلات هندسی – 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه پایه سوم ریاضی مبحث تبدیلات هندسی – 14 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: … دریافت فایل

ادامه نوشته »